is desktop

Gyvenimo prasmė

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Sužinosiu, kokios gali būti žmogaus galimybių ribos.
• Suprasiu, kaip svarbu turėti gyvenimo tikslą.

Temą siūloma pradėti pokalbiu apie gyvenimo prasmę ir tik vėliau pereiti prie filmo „Skafandras ir drugelis“ peržiūros bei filosofinių pakopų interpretacijos. Inicijuoti pokalbį padeda mokymosi objekto pradžioje pateikti klausimai, paveikslo reprodukcija, filosofų citatos.

Taikant kino demonstravimo metodą mokinių mąstymo gebėjimai ugdomi trimis etapais:

1) prieš peržiūrą pateikite teiginių apie filmą, kad mokiniai suprastų, koks jo turinys ir žanras (galite paklausti, ar jie sutinka su teiginiais, kad žmogaus galimybės neturi ribų arba kad tas ribas galima peržengti. Paskatinkite prisiminti mūsų visuomenės gyvenimo atvejų, kai žmonės patyrė didelių sunkumų, ir remiantis jais paspėlioti, apie ką būsimas filmas);

2) žiūrėdami internete rastą filmą mokiniai ieško faktų, patvirtinančių arba paneigiančių jų ankstesnius spėjimus. Todėl jie atidžiai ieško vaizdinėje medžiagoje svarbios informacijos ir atsako į 5 kadre pateiktus klausimus;

3) po peržiūros: mokiniai nagrinėja prasmės pakopas ir aptaria (poromis ar grupelėmis), ar konkretūs filmo fragmentai patvirtino jų pirminį supratimą apie gyvenimo prasmę, ar šis supratimas pasikeitė. Taip pat naudinga siūlyti perskaityti papildomus skaitinius ir atlikti apibendrinamąsias užduotis.

Parengti testo klausimai, kritinio mąstymo ir kūrybinės užduotys papildo nagrinėjamą temą ir leidžia mokiniams atidžiau pažvelgti į savo gyvenimo tikslus bei prasmę, asmens savikūrą, įvertinti žmogaus galimybes ir skatina pozityvų požiūrį į gyvenime pasitaikančius sunkumus.

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Gyvenimo prasmė
Demonstracija: Gyvenimo prasmė