is desktop

Ekologinė etika (pagal Česlovą Kalendą)

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Suvoksiu žmogaus abipusį santykį su visa gyvąja gamta, gyvūnais ir ekosistema. Mano būtis prasminga, jei gyvenu kaip racionali būtybė, darniai ir nekenkdamas aplinkai.
• Analizuosiu žmonių skaičiaus augimo ir technologinės veiklos poveikį aplinkai (teigiamą ir neigiamą) ir ekologinės krizės priežastis.
• Paaiškinsiu ekologinės etikos atsiradimo svarbą Vakaruose ir Lietuvoje.

Kaip taikyti šį mokymosi objektą pamokoje?

1. Sudominkite mokinius: parodykite pirmą kadrą, pateikite provokuojamą klausimą ar užduotį („kabliuką“). Tada paprašykite pasidalyti mintimis su suolo draugu (kritinio mąstymo sužadinimas), o vėliau susiekite mokinių atsakymus su nauja pamokos tema – ekologine etika.

2. Pristatykite informaciją apie žymų lietuvių profesorių Česlovą Kalendą, jo plėtojamą mokslo šaką ir parašytą mokomąją priemonę Ekologinė etika. Kad informacija būtų gyvesnė ir lengviau suprantama, naudokite šį mokymosi objektą: filmuotus interviu kadrus, emocinius gamtos garsus, stebėkite ir atidžiai klausykitės profesoriaus kalbos.

3. Stabtelėkite kas maždaug penkias minutes po kiekvieno vaizdo kadro. Leiskite mokiniams apmąstyti ekologinės krizės priežastis ir apdoroti naujas žinias, užduokite klausimų, skatinančių įvairų mąstymą (pavyzdžių pateikta kadruose).

4. Leiskite mokiniams apibendrinti, kokia yra mūsų visuomenė, ir atlikti dvi testo tipo užduotis.

5. Apmąstykite šią mokslinę ekologinės etikos pamoką ir jos eigą, pasiūlykite atlikti apibendrinamąsias kritinio mąstymo užduotis arba taikykite įprastesnį vertinimo metodą, pavyzdžiui, testą Įsivertink.

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Ekologinė etika (pagal Č. Kalendą)
Demonstracija: Ekologinė etika (pagal Česlovą Kalendą)