is desktop

Agresyvus elgesys

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Atpažinsiu įvairių formų agresijos atvejus.
• Išsiaiškinsiu agresijos ir pykčio priežastis.
• Sužinosiu, kur galima kreiptis, kai būna sunku.

Mokymosi objekte pateikiama filmo ištraukų, citatų iš filosofijos vadovėlių, iliustracijų. Siūloma išsakyti savo nuomonę, pamąstyti, pabaigti sakinius, sugalvoti kitokią filmo pabaigą. Vaizdinė medžiaga plečia žinias, skatina išsiaiškinti agresyvaus elgesio priežastis ir pasekmes, numatyti, kur ieškoti pagalbos.

Temos pabaigoje siūlomas testas ir su nagrinėjama problema susijusios kritinio mąstymo bei kūrybinės užduotys.

Mokytojas gali plačiau panagrinėti, kaip taikyti mokymosi metodą „Sprendimų priėmimas“, ir pagal jį suplanuoti pamoką „Agresyvus elgesys“: H. F. Silver, R. W. Strong, M. J. Perini. Mokytojas strategas: kaip kiekvienai pamokai pasirinkti tinkamą, tyrimais pagrįstą mokymo metodą: Vilniaus tarptautinė mokykla, 2012, p. 182–184.

Titulinis
Tematika: Mes bendraujame
Tema: Agresyvus elgesys
Demonstracija: Agresyvus elgesys

Susiję objektai