is desktop

Vaizdo medžiagos sąrašas (2)

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
- įvardysiu kino aktoriaus mimika reiškiamas emocijas ir analizuosiu, kodėl tos asociacijos atsiranda;
Titulinis
Tematika: Etiketas ir kultūra
Tema: Bendravimo etiketas
Papildomi skaitiniai: Vaizdo medžiagos sąrašas (2)

Susiję objektai

Papildomi skaitiniai:
Demonstraciniai objektai: