is desktop

Bendravimo etiketas: kritinio mąstymo užduotys

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Išanalizuosiu tinkamus ir netinkamus bendravimo pavyzdžius, apibendrinsiu, kam reikalingi etiketo patarimai.
• Apibūdinsiu dialogo veikėjus mokymosi kontekste ir paaiškinsiu, kaip jų poelgiai atitinka bendravimo etiketo principus.
• Išnagrinėsiu du priešingus požiūrius apie kinų ir vakarų šeimų bendravimo stilių, su dialogo pašnekovu pateiksime bendrą kontraversiškos situacijos sprendimą.

Suvokimo metodų tikslas – skatinti ir ugdyti mokinių gebėjimą pagrįsti savo požiūrį remiantis įrodymais ir logika. Suteikiama galimybė plėtoti dialogą, analizuoti ir diskutuoti.

1 užduotis. Parašykite aiškią sąvoką (pavyzdžiui, bendravimo etiketas), kurią mokiniai jau suvokia. Pateikite tinkamų situacijų pavyzdžių, paremtų bendravimo etiketo taisyklėmis, taip pat netinkamų situacijų pavyzdžių (sveikinantis, susitikus vyresnį žmogų ir pan.). Paklauskite, kas sieja situacijų pavyzdžius, prie kurių parašyta „tinkami“, ir kuo jie skiriasi nuo pavyzdžių, prie kurių parašyta „netinkami“. Tegul mokiniai pasako daugiau tinkamų ir netinkamų bendravimo situacijų pavyzdžių ir parašo patarimų bendraamžiams. Pasiūlykite visai klasei išnagrinėti tinkamus ir netinkamus pavyzdžius ir sudaryti patarimų sąrašą Bendravimo etiketas mokykloje. Tegul mokiniai apibendrina, kas yra geras tonas, ir parašo išvadą.

2 užduotis. Paaiškinkite mokiniams, kodėl naudinga bendrus etiketo principus išsiaiškinti remiantis konkrečiu pavyzdžiu. Tegul mokiniai pasiskirsto vaidmenimis ir garsiai perskaito tekstą mėgindami įsivaizduoti save mokytojos ar mokinės vietoje. Kaip jie pasielgtų? Paprašykite išanalizuoti šį atvejį taikant aiškius etiketo principus: pagarbą, saiką, gerą toną, ir atsakyti  į klausimus apibūdinant santykius, emocijas, veiksmus, mintis. Pasiūlykite mokiniams apibendrinti ir klasėje aptarti, ką jie išsiaiškino analizuodami šį pasakojimą. Kokiais etiketo principais paremtas jų mokyklos mokytojų ir mokinių bendravimas?

3 užduotis. Iškelkite probleminį klausimą ir paskatinkite mokinius diskutuoti poromis. Pateikite vieną iš prieštaringų situacijų, atspindinčių straipsnio Tigrės motinos mūšio giesmė mintis. Tegul mokiniai perskaito atvejį ir įsivaizduoja, kuo skiriasi „kinų tėvų“ ir „vakariečių tėvų“ bendravimas su vaikais šeimoje. Paklauskite, ar jie sutinka (nesutinka, iš dalies sutinka) su teiginiu, kad šeimoje reikalingos geros manieros. Tada paprašykite perskaityti papildomą skaitinį ir dirbti poromis: A mokiniui ieškoti tekste įrodymų, palaikančių kinų tėvų požiūrį, o B – įrodymų, pritariančių vakariečių tėvų požiūriui. Perskaičius skaitinį paskatinkite pradėti dialogą ir poromis aptarti surinktus įrodymus. Toliau mokiniai gali apsvarstyti priešingus įrodymus ir bandyti pristatyti bendrą nuomonę, ar tekstas pagrindžia / paneigia teiginį Šeimoje reikalingos geros manieros. Tegul mokinių poros pristato savo išvadas kitiems ir įsivertina, kaip teksto argumentai jiems padėjo suprasti priešingą požiūrį ar apginti, o gal pakeisti savo požiūrį. Pasiūlykite mokiniams parašyti santrauką, straipsnį arba parengti viešąją kalbą tema Geros manieros – prabanga ar būtinybė?

Titulinis
Tematika: Etiketas ir kultūra
Tema: Bendravimo etiketas
Kritinio mąstymo užduotys: Bendravimo etiketas: kritinio mąstymo užduotys
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Demonstraciniai objektai: