is desktop

Natūralus šeimos planavimas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Analizuosiu istorijas ir padarysiu išvadą: kada NŠP tampa kontraceptiniu aktu?
• Pateiktoje istorijoje argumentuotai įvertinsiu sąlygas skaistumui pasiekti.
• Lyginsiu kario ir santuokos priesaikos tekstus bei padarysiu išvadą.

Pirma užduotis. Mokytojas turėtų išmanyti NŠP antropologinius, psichologinius ir biologinius pagrindus, NŠP ir kontracepcijos moralinius skirtumus. Mokiniams derėtų paaiškinti tik bendrus planavimo principus, nes mokyti natūraliai planuoti šeimą turi specialistai. Sužadėtiniai rengdamiesi santuokai kursuose turi galimybę mokytis pažinti vaisingumą ir suprasti, kaip galima taikyti NŠP. NŠP mokiniams smulkiai neaiškinamas.

Antra užduotis. Mokytojas turi suprasti, kas vadinama skaistumu, kas būdinga santuokiniam skaistumui. Užduotį rekomenduojama atlikti individualiai, tačiau išvadas aptarti visiems drauge. Jei mokiniai nori pasidalyti gyvenimiškomis situacijomis, susijusiomis su šia tema, ir turi klausimų, kaip spręsti kokią nors situaciją, reikėtų trumpai pakomentuoti, paieškoti sprendimų remiantis užduotyje siūlomais principais.

Trečia užduotis. Rekomenduojama įsigilinti į Kario ir Santuokos sakramento priesaikų tekstus. Užduotį patariama atlikti individualiai, o išvadas aptarti visiems drauge. 

Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Santuoka – šeimos kūrimo pamatas
Kritinio mąstymo užduotys: Natūralus šeimos planavimas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Demonstraciniai objektai: