is desktop

Pažadėtoji Žemė: Dievo Karalystė

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Suprasiu, ką reiškia Pažadėtoji žemė istorine ir dvasine prasmėmis.

Atliekant pirmą užduotį pirmiausia išsiaiškinama, dėl kokių priežaščių gali kilti moralinių problemų ir su kuo jos susijusios. Remiantis pirmosios Samuelio knygos ištrauka apie Dovydo vedybas suformuluojama moralinė problema ir keliami moraliniai klausimai.

Atliekant antrą užduotį išsiaiškinama, kas yra istorinė kritinė teksto analizė. Tai grįžimas prie pačių šaltinių. Svarbu suprasti, ką norėjo pasakyti įkvėptasis autorius ir ką sako tekstas skaitytojams. Ką sako įkvėptasis autorius ir tekstas mūsų laikų žmogui? Teksto ištrauką padės išanalizuoti lentelėje pateikti aspektai ir klausimai.

Atliekant trečią užduotį pirmiausia išsiaiškinama, kad teksto dvasinė prasmė pagal Katalikų Bažnyčios Tradiciją gali būti trejopa (tipologinė, moralinė ir mistinė). Svarbu suprasti, kaip ištraukoje aprašyti įvykiai susiję su Kristumi, kaip tekstas skatina skaitytoją dorai ir teisingai elgtis, kas tekste yra nuoroda į amžinuosius dalykus, kurie yra galutinis žmogaus gyvenimo tikslas.


Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Pažadėtoji Žemė: Dievo Karalystė
Kritinio mąstymo užduotys: Pažadėtoji Žemė: Dievo Karalystė
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Papildomi skaitiniai:
Demonstraciniai objektai: