is desktop

Biblija - gyvenimo Knyga: Naujasis Testamentas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Suprasiu Šventojo Rašto žinią, perduodamas vertybes skaitysiu, analizuosiu, interpretuosiu Naujojo Testamento įvykius, pasakojimus ir įgytas įžvalgas taikysiu gyvenime.

Pirma užduotis. Mokiniai turėtų būti gerai susipažinę su mokymosi objekte pateikiamomis Šventojo Rašto prasmėmis.

Antra užduotis. Nagrinėdami straipsnį, nuosekliai mąstydami ir remdamiesi argumentais, lygindami ateizmą ir teizmą mokiniai turėtų padaryti išvadą, kad ateizmas nepagrįstas, nes kai žmogus neturi egzistencinės patirties, ne jo paties gyvenimas, o mokslo raida tampa svarbiausia. Tada žmogus tiki tuo, ką teigia mokslas, nes jis pats visko išmanyti negali.

Trečia užduotis. Siūloma apmąstyti, kokias problemas pamato Jėzus nukeliavęs į Jeruzalę prieš šventes. Ką reiškia šventyklos orumas, kai ten gausybė prekiautojų jaučiais, avimis, balandžiais ir pinigų keitėjų? Vėliau analizuojamas šių laikų visuomenės požiūris į Bažnyčią, svarstoma, kaip šį požiūrį keisti, kad Bažnyčia būtų suvokiama kaip vieta, kurioje įvyksta žmogaus ir Dievo bei visos Dievo tautos susitikimas, kurioje švenčiamos Dievo dovanotos išganymo paslaptys.

Trečią užduotį siūloma atlikti etapais:

1. apibūdinti ir išanalizuoti biblinių laikų situaciją, t. y. iškelti problemą ir išsiaiškinti jos priežastis;

2. apibūdinti ir išanalizuoti šių dienų situaciją, t. y. iškelti problemą ir išsiaiškinti jos priežastis;

3. padaryti išvadas lyginant dvi situacijas;

4. pateikti problemų sprendimo būdus.

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Biblija - gyvenimo Knyga: Naujasis Testamentas
Kritinio mąstymo užduotys: Biblija - gyvenimo Knyga: Naujasis Testamentas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite