is desktop

Žmogaus prigimtis – kūno ir sielos vienovė

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Atpažinsiu ir nurodysiu, kokią vidinę asmens tikrovę gali išreikšti paveikslėliuose matoma neverbalika ir suprasiu, kad dvasinius dalykus išreiškia ne tik žodžiai bet ir elgesys, kūno kalba.
• Kurdamas, analizuodamas ir reflektuodamas gyvenimiškas situacijas pastebėsiu, kad kūnas ir siela veikia drauge. Suprasiu, kad išskyrus dvi lytiškumo dimensijas: meilės (dvasinis veiksmas) ir gyvybės perdavimo (kūniškas veiksmas) atsiranda problemos.
• Įvertinsiu asmeninės valios stiprybę ir jos reikšmingumą meilės brandai.

Rekomenduojama iš pradžių atlikti kūrybinio mąstymo užduotis, kad mokiniai surinktų daugiau argumentų, reikalingų atliekant kritinio mąstymo užduotis.

Pirmą užduotį galima atlikti ir visai klasei kartu. Jei yra galimybė, galima pasiskirstyti poromis ir dirbti prie kompiuterių. Kiekviena pora pasirengia aptarti po vieną paveikslėlį ir pristatyti rezultatus klasei. Galima pasiūlyti po vieną paveikslėlį išnagrinėti namuose, o per kitą pamoką pristatyti atsakymus. Taip mokiniui būtų suteikta pasirinkimo galimybė, o gabieji, smalsieji pasidomėtų ne vienu paveikslėliu. Galima šią užduotį atlikti ir žodžiu (3–5 min) siekiant sudominti mokinius nagrinėjama tema. Taikydami minčių lietaus metodą mokiniai greitai atsako į užduoties klausimus, pateiktus po paveikslėliais, ir svarsto, ką svarbaus atskleidžia ši užduotis.

Antra užduotis. Jei ji atliekama klasėje, galima organizuoti diskusiją apie drovumą ir jo reikšmę lytiškumo raiškai. Mokytojas turėtų būti gerai pasirengęs diskusijai, susipažinęs su leidiniu „Lytiškumo ugdymo gairės“, gebėti skirti lytiškumo ugdymo ir lytinio švietimo pagrindinius terminus, teiginius, žinoti lytiškumo dimensijas..

Trečia užduotis. Esė aptarimo / refleksijos būdas turėtų būti aptartas iš anksto, kad mokiniai žinotų, kiek jie gali būti atviri ir kiek tai bus konfidencialu (skaitys ir vertins tik mokytojas; visi mokiniai susipažins su esė; geriausi ar visi darbai bus publikuojami mokyklos spaudoje, sienlaikraštyje nuasmenintai ar nurodant autorystę). Jei bus renkamas geriausias darbas, iš anksto turėtų būti žinomi vertinimo kriterijai. Vienas iš efektyviausių ir labiausiai motyvuojančių būdų vertinant esė yra stengtis kiekviename darbe įžvelgti, kas mokiniui geriausiai pavyko.

Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Žmogus – kūniškas, lytiškas asmuo
Kūrybinės užduotys: Žmogaus prigimtis – kūno ir sielos vienovė
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Papildomi skaitiniai:
Demonstraciniai objektai: