is desktop

Pilnutinė demokratija: Stasio Šalkauskio politinės filosofijos palikimas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Laisvė ir demokratija
Papildomi skaitiniai: Pilnutinė demokratija: Stasio Šalkauskio politinės filosofijos palikimas