is desktop

Rytų religijos

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Suvoksiu rytų religijų ryšius su regionų istorija, politiniu, ekonominiu vystymusi ir visuomenės raidos ypatumus.
• Gebėsiu atpažinti, palyginti, analizuoti, vertinti rytų religijų elementus, diskutuoti apie šių religijų idėjas.

Kaip taikyti šias užduotis skirtingų gebėjimų mokiniams arba mokinių grupėms:

1. Pasikalbėkite su mokiniais apie Rytų religijas, susidominkite juos šia tema. Suskirstykite mokinius poromis ir pasiūlykite atlikti dialogo užduotis.

2. Sužadinkite moksleivių smalsumą, patarkite jiems įsijausti į kitų asmenų vaidmenis ir idėjas, o kilusias auksines mintis užsirašyti, pritaikyti atliekant užduotis.

3. Galima padrąsinti moksleivius įsivaizduoti, kad jie atlieka žurnalistinį tyrimą (tinka atliekant užduotis, kuriose prašoma parašyti komentarą, siūloma imti interviu, kurti esė, taip pat rasti papildomos medžiagos).

4. Suskirstykite mokinius į grupeles ir paskatinkite juos pasidalyti įgytomis žiniomis ir kilusiomis mintimis. Kuo ši medžiaga nauja ir įdomi? Kokia įvykių intriga, kokie veikėjų santykiai? Kokia medžiagos ar įvykių prasmė mums? Apibendrinkite, padarykite išvadas.

5. Paskatinkite mokinius įžvelgti naujų nagrinėjamos temos aspektų, iškelti naujų klausimų. Padrąsinkite sukurti straipsnelį į mokyklos sienlaikraštį, spaudą arba publikuoti internete.

Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos
Tema: Rytų religijos ir dvasingumas
Kūrybinės užduotys: Rytų religijos
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai