is desktop

Kaip atrasti savo būtybės vienovę?

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Įvardinsiu kokius džiaugsmus ir rūpesčius galime pavesti Dievui.
• Gebėsiu nusakyti žmogaus autentiško buvimo pasaulyje bruožus.

Pirma užduotimi siekiama padėti mokiniams vis labiau atsiverti Dievo malonei, atnešant, paaukojant Jam tai, kas mus džiugina ar slegia. Juk tai, ką atnešame Dievui ant altoriaus kaip auką, perkeičiama gailestingos Dievo meilės.

Antra užduotis. Svarbu pabrėžti, kad sveikinimas turėtų atspindėti, ko Jėzus trokšta šeimai, vadinasi, būti labai krikščioniškas.

1 ir 2 užduotis galima atlikti individualiai namuose arba klasėje pasiskirsčius grupelėmis. Atliktos užduotys aptariamos.

Trečia užduotis. Susipažinus su esė rašymo ypatumais svarbu pabrėžti, kad žmogaus vienovė randama per santykį su Dievu, gimimą iš Dvasios.

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Biblijos krašto papročiai
Kūrybinės užduotys: Kaip atrasti savo būtybės vienovę?
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite