is desktop

Ikonos ir religiniai paveikslai

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Tyrinėsiu, kaip ikonos formų kalba atveria daugiasluoksnį jos turinį.
• Lyginsiu ikonos ir religinio paveikslo turinį ir stilistiką.

Prieš atliekant užduotis reikėtų atidžiai peržiūrėti MO paskutinę dalį „Ikonos kalba“ ir perskaityti papildomus skaitinius.

Užduotims atlikti reikia laiko (įsigilinti į papildomus skaitinius ir pačiose užduotyse cituojamą tekstą). 1 užduotis (lengva) yra skirta dirbti tik su tekstu. Tiems, kurie rinksis sunkesnes užduotis (2, 3), reikės perskaityti tekstą ir remiantis jo mintimis analizuoti vaizdus.

3 užduotyje numatytas dialogo turinys – kūrėjų skirtingų požiūrių atskleidimas. Iš pradžių mokinys remdamasis perskaitytomis mintimis ir vaizdų analize formuluoja teiginius, kaip ikonų tapytojas ir renesanso menininkas suvokia Dievą ir žmogų ir kaip tai perteikia savo kūriniuose, taip pat mėgina nusakyti kiekvieno jų kūrybos tikslus. Tada mintis jau galima plėtoti kuriant dialogą.

Atliekant šią užduotį klasėje, dialogą gali kurti du mokiniai.

Titulinis
Tematika: Religinis menas
Tema: Religiniai simboliai
Kritinio mąstymo užduotys: Ikonos ir religiniai paveikslai
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai