is desktop

Pažadėtoji Žemė: Dievo Karalystė

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Atpažinsiu ir gebėsiu įvardyti savo tikruosius polinkius ir troškimus, galėdamas Dievo prašyti visko, nusakyti psalmininko apgiedamą Dievo ištikimybę savo pažadams, mokytis dėkoti Dievui, pasitikrinti, ar gyvenama Jėzaus antrojo atėjimo laukimu.

Pirma užduotis. Svarbu rasti ramią ir tinkamą vietą Dievo Žodžio ištraukai skaityti, apmąstyti, išgyventi, priimti į savo širdį. Skatinkite mokinius įsivaizduoti save Saliamono vietoje turint galimybę iš Dievo prašyti visko. Ko labiausiai trokštų jų širdis? Ar tai būtų materialūs, ar dvasiniai dalykai? Savo pojūčius, suvoktą tiesą mokiniai užsirašo.

Antra užduotis. Apmąstant psalmininko apgiedamą Dievo ištikimybę savo pažadams mokiniai skatinami prisiminti prabėgusius metus ir dėkoti už viską Dievui sukuriant padėkos himną. Himne turėtų atsispindėti ir padėka už Dievo pažadus, duodamus mums ateityje.

Trečia užduotis. Mokiniai skatinami branginti Dievo mums dovanotą laiką ir atsiliepti į Kristaus kvietimą būti jo pranašais, jo mokiniais, darbuotis dėl Dangaus karalystės. Pranešimo (kvietimo) į Dievo karalystę rašymas leis mokiniams patiems pasitikrinti, ar jie gyvena tikėdami, kad Jėzus grįš į žemę laikų pabaigoje.

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Pažadėtoji Žemė: Dievo Karalystė
Kūrybinės užduotys: Pažadėtoji Žemė: Dievo Karalystė
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Papildomi skaitiniai:
Demonstraciniai objektai: