is desktop

Biblija ir didžiųjų civilizacijų pėdsakai

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos

Kaip naudoti papildomą medžiagą:

Analizuokite mokymo objektuose kaip atsirado Biblija, patyrinėkite žemėlapį, kokia Biblijos krašto geografija, pasiaiškinkite, kokios kultūros įtakojo ir paliko žymes Biblijos tekstuose. Suskirstykite mokinius į grupes ir pateikite užduotį: 1) perskaityti ir išanalizuoti papildomą medžiagą apie didžiųjų civilizacijų ženklus Biblijos įvykiuose; 2) išskirti kiekvienos civilizacijos simbolį ir nusakyti jo prasmę; 3) išskirti ir apibūdinti civilizacijų požymius kraštui, visuomenei; 4) nurodyti, koks kiekvienos civilizacijos indėlis kultūrai, kokie likę jos istoriniai, kultūriniai paminklai. Darbų pristatymas ir įsivertinimas. 

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Biblijos struktūra ir žanrai
Papildomi skaitiniai: Biblija ir didžiųjų civilizacijų pėdsakai

Susiję objektai

Papildomi skaitiniai:
Demonstraciniai objektai: