is desktop

Nikolas Makiavelis. Valdovas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Laisvė ir demokratija
Papildomi skaitiniai: Nikolas Makiavelis. Valdovas