is desktop

Lietuvos moksleivių ksenofobijos ir politinės tolerancijos bruožai

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos

Rekomenduojama panagrinėti politinio ir religinio aspekto įtaką charakterio dorybių ugdymui: paskaityti ir plačiau panagrinėti be šito ir kitą doc dr. A. Sprindžiūno staipsnį: Religinės tolerancijos samprata ir religinės tolerancijos būklės Lietuvoje bruožai. Šiame straipsniai aptariami ne tik jaunimo santykis su diskriminacija, tolerantiškumo ugdymo problemomis, bet taip atskleidžiamos netolerantiško žmogaus formavimosi priežastys.

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Charakterio ugdymas (pagal A. Sprindžiūną)
Papildomi skaitiniai: Lietuvos moksleivių ksenofobijos ir politinės tolerancijos bruožai