is desktop

Charakterio ugdymas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Išanalizuosiu teigiamus (populiarius) ir neigiamus (nepopuliarius) veikėjų elgesio pavyzdžius, sudarysiu svarbių bruožų, apibūdinančių gerą charakterį, ir jo ugdymo veiksnių sąrašą.
• Palyginsiu pagal kriterijus dviejų žmonių istorijas, išsiaiškinsiu, kas lemia žmonių charakterio ypatumus.
• Spręsdamas moralinę dilemą, pritaikysiu žinias, apsvarstysiu alternatyvas ir pagrįsiu savo elgesio tam tikrose situacijose motyvus.

Pirma užduotis. Parašykite lentoje sąvoką superherojus ar superherojė. Mokiniai sąvoką turėtų išanalizuoti. Paskatinkite juos prisiminti populiariojo vaizduojamojo meno pavyzdžių: tai gali būti gerai žinomas muzikinis vaizdo klipas, reklama, animacinis filmas, detektyvinis filmas ir pan. Aptarkite su mokiniais šiandienius jaunimo herojus ir vyro bei moters vaidmens transformaciją vaizduojamajame mene. Paklauskite mokinių, kas sieja įvairius veikėjus, vadinamus „superherojais“, ir kuo jie skiriasi nuo pavyzdžių, kuriuos galėtume laikyti „nepopuliariais“. Tegul mokiniai sudaro superherojams būdingų charakterio ypatybių sąrašą. Pasiūlykite visai klasei aptarti populiarius ir nepopuliarius  pavyzdžius. Tada mokiniai iškelia savo hipotezę ir raštu argumentuoja nuomonę, kaip ir kodėl gali būti populiarūs tam tikri vyrų ar moterų įvaizdžiai ir charakterio bruožai.

Antra užduotis gali praversti mokantis atlikti lyginamąjį tyrimą. Įvardykite lyginimo tikslą atsakydami į klausimą: „Kodėl turėtume lyginti vieno ir kito žmogaus charakterio savybes?“ Priminkite mokiniams, kad mokslininkai dažnai lygina kelis susijusius dalykus, todėl verta pristatyti Europos visuomenės gyvenimo ir vertybių tyrimą, kurį mokiniai vėliau galės palyginti su savo šalies visuomenės vertybėmis (http://www.europeanvaluesstudy.eu/). Supažindinkite mokinius su T. Likono pateiktais gero charakterio kriterijais, pagal kuriuos galima vertinti žmonių charakterį: moralinis žinojimas, moralinis jausmas, moralinis veiksmas. Pateikite pavyzdį iš pradžių lygindami paprastus, kasdienius vyrų ar moterų veiksmus. Tada pasiūlykite mokiniams atlikti užduotį pagal nurodytus kriterijus, užpildyti lyginamąją lentelę, parašyti svarbiausius charakterio ugdymo veiksnius ir padaryti išvadas. Pritaikyti žinias paskatins klausimas, kaip mokiniai pasielgtų būdami Endžio (muzikanto) arba vadovo (vargonų derintojo) vietoje.

Trečia užduotis iškelia moralinę dilemą. Verta aptarti moralinės dilemos sąvoką: lygiavertis vertybinis pasirinkimas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Naudinga išanalizuoti S. Kierkegoro Arba–Arba sampratos svarbą etiniam žmogaus brendimui. Paskatinkite mokinius mąstyti, įvertinti alternatyvas ir argumentuoti priimamą sprendimą, kuris turi būti tinkamiausias moraliniu požiūriu, svarbiausias arba geriausiai atitinkantis nustatytus kriterijus.

Vertinti mokinių išnagrinėtą etinę dilemą siūloma pagal šiuos kriterijus:

– iškelti probleminiai klausimai;

– apmąstyti įvairūs dilemos sprendimo variantai;

– priimti sprendimai yra argumentuoti;

– argumentuojant remtasi etinėmis teorijomis;

– cituoti autoriai;

– padaryta išvada – korektiškas etinis sprendimas;

– rišli kalba, nėra gramatinių klaidų.

 

 

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Charakterio ugdymas (pagal A. Sprindžiūną)
Kritinio mąstymo užduotys: Charakterio ugdymas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite