is desktop

Charakterio ugdymas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Svarstysiu asmens laisvės sąvoką, ge­bėsiu pozityviai susieti jos turinį su vertybėmis (pavyz­džiui, žmogaus orumu, nelygstama verte, prigimtinė­mis teisėmis, apsisprendimu, moralumu) ir analizuosiu, kokiomis koncepcijomis tos vertybės grįstos.
• Susipažinsiu su dorybių etikos filosofine tradicija, gebėsiu analizuoti įvairių kultūrų ir epochų išminčiaus etinę laikyseną.
• Įvertinsiu savo motyvaciją išsiugdyti kilnaus žmogaus charakterio savybes.

1 užduotis. Supažindinkite mokinius su Edvardo de Bono „šešių mąstymo skrybėlių“ stiliais, duokite laiko pagalvoti ir padiskutuoti apie jų mąstymo stilius. Iš anksto sugalvokite šešis nesudėtingus „apšilimo“ pratimus, kad šį metodą būtų galima išbandyti praktiškai, atitinkančius kiekvienos „skrybėlės“ stilių. Paaiškinkite, kad mokiniai gali pasirinkti, kuriuos pratimus atlikti (1-3). Leiskite mokiniams išspręsti užduotis individuliai arba susibūrus į „skrybėlių“ grupes pagal spalvą. Stebėkite mokinių darbą, kokius pratimus pasirinks ir kaip juos atliks, tai puikus būdas sužinoti, kokiems mąstymo būdams jie teikia pirmumą. Baigus darbą, pasiūlykite reflektuoti ir parašyti į užduoties lapą, ką sužinojo apie savo stiprybes ir kaip galėtų patobulėti.

2 užduotis. Paskatinkite mokinius pagalvoti, ką žino ir išmano apie gero charakterio sampratą (pvz., Aristotelio dorybes kaip vidurį tarp pertekliaus ir stokos, T. Likono moralinį žinojimą, jausmus ir veiksmus). Tegu jie atidžiai išanalizuoja dorybių lentelę ar gero charakterio bruožus ir suskirsto juos į tris lygius: pradedančiojo, pažengusiojo, profesionalo.

1) Pradedančiojo savybės turėtų būti gana lengvai išugdomos, įveikiamos visų mokinių.Tačiau norint jas išsiugdyti, reikia suprasti, kas moralu ir mokėti taikyti moralės kriterijus.

2) Pažengusiojo asmenybės savybės sunkokai įgyjamos daugeliui, bet ne tiek sunkiai, kad jie nesiryžtų jų ugdytis.

3) Profesionalo charakteris yra sunkus uždavinys visai klasei. Kad jį išsiugdytų, mokinys daug laiko turi siekti aukščiausio lygio kompetencijos ir moralinio supratingumo.

Tada mokiniai užsibrėžia tobulėjimo tikslus. Kairėje užduoties lentelės skiltyje parašo pasirinkto lygio savybes, pereina prie kito lygio, jeigu jaučia, kad gali įgyti aukštesnių ar aukščiausio lygio gebėjimų ir dorybių. Dešinėje skiltyje aprašo konkrečias veiklas, kaip pasieks šių rezultatų.

3 užduotis. Paruoškite mokinius kūrybiniam procesui: iškelkite klausimą, ar galima būti mokslininku ir poetu? Kaip  mąsto poetai ir kaip filosofai? Pateikite pavyzdį, kaip mąstoma metaforiškai, kuris patrauktų dėmesį ir išlaisvintų bei „pramankštintų“ protą. Tada skirkite laiko perskaityti F. Nyčės tekstą, susijusį su kupranugario, liūto ir vaiko metaforomis iš J. Baranovos Filosofinės etikos chrestomatijos XI–XII klasėms. Paaiškinkite, kas yra asmeninė, tiesioginė analogija ir priešingų žodžių poros ir pasakykite mokiniams tuos dalykus, kuriuos reikia lyginti metaforiškai. Paraginkite mąstyti kūrybiškai ir lanksčiai. Paprašykite apibūdinti ir paaiškinti savo metaforas. Padiskutuokite apie pasaulėžiūros skirtumus ir galimybę metaforą paaiškinti įvairiausiais būdais. Paskatinkite pritaikyti naują metodą, pavyzdžiui, parašyti rašinėlį, parengti pristatymą, kūrybinį projektą arba atlikti kitokią praktinę integruojamąją užduotį.

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Charakterio ugdymas (pagal A. Sprindžiūną)
Kūrybinės užduotys: Charakterio ugdymas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite