is desktop

Išmintis

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Mokysiuosi būti geru pašnekovu: išklausysiu partnerio ir pasidalinsiu savo patirtimi (jausmais, mintimis, klausimais), kurios pamokos ugdė išmintį mokykliniais metais.
• Atidžiai klausydamas teksto mintyse įsivaizduosiu Platono Valstybės filosofus ir parašysiu tęsinį: patraukliai apibūdinsiu jiems būdingas dorybes nuo didžiausios iki mažiausios.
• Apmąstysiu, kas yra išmintingumo dorybė ir mokysiuos pritaikyti antikos išminčių požiūrį spręsdamas kontraversišką gyvenimo situaciją, pateiksiu apgalvotą sprendimą.

1  užduotis. Suskirstykite mokinius poromis ir parodykite pavyzdį, kaip dirbti kartu, naudojant dialogo įrankį. Paaiškinkite, kad jie turės vadovautis mokymosi partnerystės principais ir  kiekvienas atlikti abu vaidmenis: gero klausytojo ir įdomaus pašnekovo (mandagiai išklausyti, pasakyti konstruktyvią nuomonę, pagirti, pakomentuoti arba duoti užuominų, padedančių prisiminti išminties pamokas mokykloje). Išminties pamokos – tai ne tik įgytos žinios, bet ir mokinių gebėjimų atsiskleidimas bei ugdymo patirtis. Tegu A pokalbio dalyvis parašo apie jam įsimintinas etikos pamokas, o jo klausytojas naudojasi „Keturių mąstymo etapų“ lentele, kad padėtų A partneriui mąstyti: Apibūdink, Išanalizuok, Išreikšk emocijas, Pateik siūlymų. Dabar tegu mokiniai pasikeičia vaidmenimis: A partneris tampa klausytoju, o klausytojas – B pašnekovu. Kai abu partneriai pabuvoja abiejuose vaidmenyse, padiskutuokite su mokiniais apie šią užduotį ir jų, kaip klausytojų ir pašnekovų, vaidmenis. Pasiūlykite atskleisti visai klasei, ką parašė: Kokios etikos pamokos arba veiklos mokiniams įsimintiniausios, padėjo siekti išminties?

2  užduotis. Sudominkite mokinius. Pasakykite jiems, kad dabar jūs skaitysite Platono dialogoValstybė ištrauką garsiai, o jie turės mintyse įsivaizduoti žmones, apie kuriuos Sokratas kalbasi su Glaukonu. Pasiūlykite išrinkti iš teksto 5‒7 svarbius žodžius. Lėtai, su derama intonacija skaitykite teksto ištrauką. Paraginkite mokinius tuo metu kurti mintyse vaizdą arba filmą, išrenkant svarbius žodžius. Baigę skirkite užduotį sukurti dialogo tęsinį apie filosofų dorybes ir netinkamas jiems blogybes nuo didžiausios iki mažiausios. Paraginkite mąstyti kūrybiškai ir palyginti metaforiškai filosofus su kitų profesijų žmonėmis. Paaiškinkite, kad ši teksto pabaiga bus jų vaizdinių apie išmintingus žmones idealioje valstybėje išraiška. Baigę tegu aptaria savo darbus poromis, mažomis grupėmis arba visa klasė drauge. Skirkite užduotį perskaityti papildomą skaitinį ir pagal Platono tekstą Valstybė patikrinti pirminius spėjimus, kokie turėtų būti išminties mylėtojai ‒ filosofai. Pasiūlykite apsvarstyti kūrybinio rašymo procesą ir  reflektuoti, kaip sekėsi kurti vaizdinius per šią pamoką.

3 užduotis. Pasakykite mokiniams mokymosi tikslą – kiekvienam kasdien reikalingi gebėjimai priimti sprendimus: nuo nereikšmingų iki labai svarbių, turinčių įtakos visam gyvenimui, karjerai, visuomenės gerovei. Kad sudomintumėte mokinius, sugalvokite „kabliuką“ ‒ pamąstyti skatinančią keblią situaciją arba paraginkite prisiminti atvejį, kada jiems teko patiems apsispręsti. Pateikite pagrindinę informaciją apie graikų išmintingumo kaip dorybės sampratą, stoiko išminčiaus idealą (pagal Seneką). Išsiaiškinkite visus klausimus, svarbius aspektus. Atliekant šią užduotį pasiūlykite mąstyti kūrybiškai, apsvarstyti įvairius požiūrius ir elgesio alternatyvas, pvz., taikyti Edvardo de Bono „šešių mąstymo skrybėlių“ stilius. Tegu mokiniai pagalvoja, kokį požiūrį plėtoja ieškodami optimalaus sprendimo: faktinį–dalykinį, jausminį–emocinį, kritinį–ironišką, optimistinį, fantastinį ar konstruktyvųjį. Leiskite mokiniams išspręsti „nemokyklinio“ pasaulio kontroversiją individuliai arba susibūrus į „skrybėlių“ grupes pagal spalvą. Stebėkite mokinių darbą, kokius požiūrius pasirinks ir kaip dirbs ‒ individualiai ar grupėmis, tai puikus būdas sužinoti, kokiems mąstymo būdams jie teikia pirmumą. Tegu jie įvertina elgesio alternatyvas šių dienų jaunimo gyvenime, pasižymi pastabas ir parašo sprendimo planą užduoties lauke. Pasiūlykite jiems mažomis grupėmis arba visai klasei drauge aptarti savo sprendimus ir mąstymo stilius, pamąstyti apie daugiaprasmę išminties sąvoką ir patį apsisprendimo procesą.

 

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Išmintis (pagal A. Šliogerį)
Kūrybinės užduotys: Išmintis
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite