is desktop

Laisvės rūšys

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Mąstydama(s) metaforiškai, įžvelgsiu, kad keli simboliniai žodžiai atveria daugybę laisvės prasmių ir išraiškų, pateiksiu pasakėčios vaizdingų sąsajų su gyvenimu.
• Pritaikysiu žinias, įgytas išanalizavus Epikteto ir G. Hėgelio simbolinius tekstus, kad vaizdingai paaiškinčiau kitiems žmogaus laisvės rūšis.
• Atidžiai išklausysiu reikšmingų, vaizdingų poetės W. Szymborskos eilėraščio žodžių ir remdamasis susikurtais vaizdiniais parašysiu eilėraščio interpretaciją arba esė.

1 užduotis. Sudominkite mokinius ir paklauskite: koks yra unikalus žmogaus kūrybinis gebėjimas, išreiškiamas vos keliais žodžiais, kurį naudoja poetai, rašytojai, dainų autoriai, reklamų kūrėjai, kad intensyviau perteiktų mintį ir atskleistų netikėtus dalykų ryšius, trumpa fraze perteiktų nesuskaičiuojamą daugybę prasmių ir išraiškų? Pateikite mąstymo metaforomis pavyzdį, kuris patrauktų dėmesį, išlaisvintų ir pramankštintų protą. Tada skirkite laiko perskaityti pasakėčią Varlė ir jautis. Paprašykite apibūdinti, ką mokiniams primena šios pasakėčios veikėjai (mąstymas analogijomis). Tada pristatykite metaforų rūšis: paaiškinkite, kas yra asmeninė, tiesioginė analogija ir priešingų žodžių poros (plačiau H. F. Silver, R. W. Strong, M. J. Perini. Mokytojas strategas. VIS, 2012, p. 142–143). Skatinkite mąstyti kūrybiškai ir lanksčiai, siūlykite pritaikyti naujas žinias ir patiems sugalvoti savo gyvenimo metaforų: Gyvenu kaip X, gyvenau kaip X1, gyvensiu kaip X2... Paskatinkite savanorius mokinius perskaityti ir paaiškinti savo metaforas. Padiskutuokite apie metaforų skirtumus ir galimybę jas aiškinti įvairiausiais būdais. Suteikite laiko apsvarstyti, kaip mokiniai suprato užduoties tikslą ir kaip jiems pavyko metaforų kūrimo ir aiškinimo procesas.

2 užduotis. Supažindinkite mokinius su užduoties kontekstu ir pasakykite jos tikslą. Pabrėžkite, kodėl naudinga remtis praeities informacijos šaltiniais, kad padarytume išvadas apie ateitį (pagrindimas analogijomis). Tegul mokiniai išanalizuoja pateiktas analogijas, t. y. filosofų Epikteto ir G. Hėgelio tekstų ištraukas, kad padėtų kitiems suprasti laisvės raidos idėją. Užduodami klausimų padėkite mokiniams išsiaiškinti laisvės idėjos simbolius (esmę, o ne detales): Kaip pasireiškia žmogaus prigimtinė ir dvasinė laisvė filosofų žodžiuose? Kurie sakiniai ir posakiai perteikia svarbiausias mintis apie laisvę? Kaip Egipto sfinksas vaizduoja laisvės idėjos raidą? Pasiūlykite mokiniams apibendrinti ir tinkamame langelyje parašyti, ką jie išsiaiškino analizuodami vaizdingas laisvės rūšių tapsmo analogijas, arba galite siūlyti taikant įgytas žinias apie laisvės rūšis sukurti analogiškų simbolių (pavyzdžiui, piešinių). Tegul mokiniai pristato savo darbus bendraklasiams arba jaunesniems mokiniams (pavyzdžiui, sukuria plakatą Lietuvos Nepriklausomybės dienai).

3 užduotis. Paaiškinkite mokiniams, kad ši užduotis skirta jų vaizduotei sužadinti ir kūrybiniams rašymo gebėjimams ugdyti. Tegul mokiniai išklauso garsiai skaitomą eilėraštį ir pasirenka mokymosi stilių, kuriuo norėtų atlikti užduotį: suvokimo, meistriškumo ar saviraiškos. Paaiškinkite, kad tai bus jų gebėjimų ir vaizdinių išraiška. Skaitykite eilėraščio žodžius lėtai, derama intonacija. Paraginkite mokinius juos įsivaizduoti, kurti mintyse vaizdą arba filmą nuolat jį papildant naujais žodžiais. Vėliau mokiniai mintis pratęsia ir rašo eiliuotą tekstą arba neeiliuotą esė – žmogaus ir gyvūno egzistencijos motyvų poetės eilėraštyje interpretaciją. Galima aptarti darbus poromis, mažomis grupėmis arba visai klasei drauge. Pasiūlykite balsuoti ir išrinkti geriausius (3–6) mokinių darbus. Apsvarstykite kūrybinio rašymo procesą, kaip sekėsi kurti ir interpretuoti vaizdinius. Pateikite kiekvieno mokymosi stiliaus arba bendrus kriterijus, pagal kuriuos reikėtų vertinti visus darbus, pavyzdžiui: jausmų išraiška, filosofinė idėjos įžvalga, vaizdingos metaforos, individualumas, originalumas. Šią pamoką galima integruoti į literatūros pamoką plačiau pristatant literatūrinį kontekstą. Pasiūlykite mokiniams pamąstyti, kas galėtų būti jų kūrinių skaitytojai, ar jų kūriniai galėtų tapti dainos žodžiais, būti kitiems įdomūs ir suprantami.

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Laisvės rūšys
Kūrybinės užduotys: Laisvės rūšys
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite