is desktop

Kultūrų įvairovė ir dialogas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Išklausęs užduotį detaliai atpasakosiu ir savitai atskleisiu savo supratimą kitam mokiniui, iškelsiu šiuolaikinės visuomenės gyvenimo etinius klausimus.
• Aktyviai dalyvausiu diskusijoje, analizuosiu mokslinius požiūrius ir argumentuosiu nuomonę daugiatautiškumo faktais, įsitikinimais ir vertybėmis.
• Bendradarbiaudamas su porininku, įvertinsiu alternatyvas sprendžiant interesų konfliktą ir sutarsiu dėl tinkamiausio, geriausiai atitinkančio nesuinteresuoto teisingumo sampratą sprendimo.

1 užduotis. Skirkite laiko mokiniams garsiai perskaityti ir atpasakoti vienas kitam neilgą grožinį tekstą. Pakvieskite keturis savanorius klausytojus. Jiems dar kartą paaiškinkite užduotį: įdėmiai išklausyti tekstą ir jį išsamiai atpasakoti kitam mokiniui taip, kaip pats supranta. Paprašykite trijų mokinių išeiti iš klasės ir trumpai palaukti už durų, kol pakviesite. Pastatykite dvi kėdes klasės priekyje, pasodinkite pirmą savanorį ir atsisėskite šalia jo. Perskaitykite mokiniui garsiai tekstą „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“ du kartus. Paklauskite klausytojo: ar viskas aišku? Mokinys gali pateikti klausimų, paprašyti pakartoti kai kurias teksto vietas ir t. t. Jis gali aiškintis tiek, kiek reikia, kad gebėtų tekstą atpasakoti. Tada kviečiamas antras savanoris, jis atsisėda ir klausosi atpasakojamo teksto, užduoda klausimų, paskui pats tampa pasakotoju trečiajam ir t. t. Visi kiti mokiniai klauso, kaip perteikiama informacija, susijusi su veikėjų jausmais, motyvais, citatų reikšme. Baigę pasakoti mokiniai patys perskaito tekstą. Tada remdamiesi perskaitytu tekstu suformuluoja apibendrinamųjų klausimų apie šiuolaikinės visuomenės gyvenimą.

2 užduotis. Paspauskite nuorodą „Europiečių įvaizdžiai žemėlapyje“ ir pradėkite diskusiją užduodami atvirojo tipo klausimų, kurie sudomintų mokinius. Duokite jiems šiek tiek laiko pagalvoti. Galite pasiūlyti trumpai padiskutuoti poromis arba nedidelėmis grupelėmis. Suformuluokite tikslinį klausimą: ar pagrįsta NUOMONĖ, susijusi su pagrindine diskusijos tema (pateikta lentelės viršuje)? Tegul mokiniai ieško įrodymų nuomonei pagrįsti skaitydami papildomus skaitinius. Tada jie užpildo trijų dalių lentelę, palygina grupės narių argumentus. Paskui pradėkite bendrą diskusiją. Neleiskite nukrypti nuo temos, surašykite  interaktyviojoje lentoje panašius argumentus, galite apibrėžti arba pabraukti svarbiausius faktus, įsitikinimus ir vertybes. Pasiūlykite mokiniams apmąstyti diskusiją ir savo dalyvavimą joje, apsvarstyti, kaip būtų galima praktiškai stiprinti teigiamas nuostatas ir keisti stereotipus apie daugiatautiškumą.

3 užduotis. Pirmiausia supažindinkite mokinius su interesų konflikto sąvoka ir filosofo Dž. Rolso „minčių eksperimento“ tikslu. Sužadinkite mokinių susidomėjimą: pasiūlykite įsivaizduoti, kad jie persikels į kitą pasaulį, bet nežino, kuo taps. Supažindinkite su problema, kurią reikia tame pasaulyje išspręsti (pvz., pasaulio paveldo apsauga per karą). Paraginkite įsivaizduoti visas suinteresuotas konflikto sprendimu šalis ir apsvarstyti skirtingais požiūriais („užsidėjus akinius“) keturis variantus. Tada paprašykite susiskirstyti poromis: A mokinys ieško argumentų, palaikančių asmeninio intereso ar įstatymų  ir teisės sprendimus, o B – argumentų, kuriais būtų galima pagrįsti socialinio naudingumo ar moralinių principų sprendimus. Paskatinkite pradėti dialogą ir poromis įvertinti argumentus „už“ ir „prieš“, tada bandyti susitarti, kuris bendras sprendimas būtų tinkamiausias (kompromisas ar laimėjimas–laimėjimas) ir geriausiai atitiktų nesuinteresuoto teisingumo sampratą. Tegul mokinių poros paaiškina savo problemos sprendimą ir kriterijus, kuriais rėmėsi jį priimdami. Surenkite apibendrinamąją diskusiją, kad visi mokiniai galėtų padaryti pagrįstas išvadas bendradarbiaudami: kaip manote, kurie trys sprendimai turėtų didžiausią įtaką jūsų įsivaizduojamo pasaulio gyventojams?

Titulinis
Tematika: Mes bendraujame
Tema: Kultūrų įvairovė ir dialogas
Kritinio mąstymo užduotys: Kultūrų įvairovė ir dialogas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite