is desktop

Islamas. Supratimas ir interpretacijos

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Geriau suprasiu islamą ir islamo išpažinėjus šiuolaikinio pasaulio kontekste, suvoksiu islamo kaip griežtos monoteistinės religjos ypatumus.
• Gebėsiu palyginti krikščionybės ir islamo doktrinas, užmegzti dialogą, analizuoti kai kuriuos šventraščių tekstus, vadovautis tolerancijos ir pagarbos vertybėmis.

Kaip taikyti užduotis skirtingo pasirengimo lygio mokiniams arba mokinių grupėms:

1. Kvieskite mokinius pasidalyti žiniomis apie islamą. Atliekant užduotis suskirstykite mokinius į grupes.

2. Skatinkite mokinių smalsumą, patarkite įsijausti į kitų asmenų vaidmenis ir idėjas, o kilusias auksines mintis užsirašyti ir pritaikyti atliekant užduotis.

3. Galima padrąsinti mokinius įsivaizduoti, kad jie atlieka žurnalistinį tyrimą (tinka atliekant užduotis, kuriose prašoma parašyti komentarą, kviečiama imti interviu, sukurti esė, taip pat rasti papildomos medžiagos).

4. Suskirstykite mokinius į grupeles ir paskatinkite pasidalyti įgytomis žiniomis ir kilusiomis mintimis. Kuo ši medžiaga nauja ir įdomi? Kokia įvykių intriga, kokie veikėjų santykiai? Kokia medžiagos ar įvykių prasmė mums? Apibendrinkite, padarykite išvadas.

5. Skatinkite mokinius rasti naujų nagrinėjamos temos aspektų, iškelti naujų klausimų. Padrąsinkite sukurti straipsnelį į mokyklos sienlaikraštį, spaudą arba publikuoti internete.

Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos
Tema: Islamas. Tradicijos ir naujovės
Kūrybinės užduotys: Islamas. Supratimas ir interpretacijos
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Papildomi skaitiniai:
Demonstraciniai objektai: