is desktop

Tėvai ir vaikai

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Suprasiu, kaip svarbu apmąstyti santuokos motyvus prieš kuriant šeimą.
• Įvertinsiu savo gyvenimo tikslus ir numatysiu galimas kliūtis siekiant sėkmingos santuokos.
• Sukursiu scenarijų, kuriame nurodysiu, kaip kūrybiškai spręsti tikrovišką tėvų ir vaikų santykių problemą ir pristatysiu kitiems.

Atlikdami pirmą užduotį mokiniai galėtų pabandyti įsijausti į savo tėvų ar giminaičių jaunystės mąstyseną ir santuokos motyvus iki vestuvių. Tai padaryti padės iš anksto peržiūrėtos nuotraukos ar pokalbis su jais. Tada pasiūlykite mokiniams poromis pasikalbėti, kokias emocijas kelia vestuvės arba gyvenimas be jų. Paprašykite įsivaizduoti, kokio amžiaus žmonės dažniausiai tuokiasi, tampa tėvais, kokie jie patys bus ateityje. Tegul mokiniai taikydami dialogo metodą parašo, kokių klausimų jiems kyla dėl sėkmingos santuokos, ir atsako, koks jų požiūris į tinkamus ar netinkamus šeimos kūrimo motyvus.

Antra užduotis reikalauja susikaupimo ir atidumo. Pirmiausia pasikalbėkite su mokiniais apie gyvenimo tikslus apskritai. Tikslai – sėkmingųjų bruožas. Visi sėkmę patyrę žmonės tvirtai siekia tikslų. Jie visada konkrečiai žino, ko nori, todėl kasdien atkakliai ir kryptingai jų siekia. Žmogaus gebėjimas kelti tikslus yra pagrindinis įgūdis, būtinas siekiant sėkmės. Tikslai lemia teisingas mintis ir idėjas, išlaisvina reikalingą energiją. Paaiškinkite, kokių yra tikslų apmąstymo metodų (pagal G. Petty „kalnas“ arba „tikslo medis“; plačiau http://archive-lt.com/page/2522019/2013-07-30/http://tocforedu.lt/mastymo-irankiai/tikslo-medis/). Tada į pagrindinį šeimos gyvenimo tikslą galima pažvelgti vaikų ir tėvų akimis – galbūt kils įdomi diskusija. Paskatinkite kiekvieną individualiai reflektuoti ir užpildyti schemą.

Trečia užduotis gali būti atlikta ir klasėje, ir kaip namų darbas, nes siužetą apie šeimą teks suvaidinti, nufilmuoti, sumontuoti. Jei nėra filmavimo kameros, galima naudotis skaitmeniniu telefonu, sukurti animaciją, parinkti iš YouTube. Paaiškinkite, kad vaizdinės priemonės, pvz., kinas, televizija, padeda kurti įsimintinus vaizdinius, kelti emocijas, įamžinti, kas svarbaus vyksta. Pasakykite kūrybinės užduoties tikslą – parašyti intriguojantį tikroviškos problemos sprendimo scenarijų jaunesniųjų klasių mokiniams apie tėvų ir vaikų santykius.

Suskirstykite mokinius į komandas po 3 ar 4 narius. Stenkitės, kad kiekvienoje komandoje būtų įvairių gebėjimų mokinių. Pasiūlykite pasiskirstyti vaidmenimis, sugalvoti veikėjų žodžius ir bandyti mintyse sukurti filmą. Paprašykite kūrybinių grupių sugalvoti aktualią probleminę situaciją ir trumpametražio vaizdo siužeto pavadinimą. Sukurtus scenarijus būtina pristatyti klasei, jei pavyks, suvaidinti. Kiekviena grupė scenarijus vertina balais, išskyrus savo grupės scenarijų, ir išrenka geriausią. Padėkite mokinių komandai, kurios scenarijus buvo geriausiai įvertintas, jį nufilmuoti ar sukurti vaidinimą ir pristatyti jaunesniųjų klasių mokiniams. 

Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Tėvai ir vaikai
Kūrybinės užduotys: Tėvai ir vaikai
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite