is desktop

Šiuolaikinis žvilgsnis į islamo religiją

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Įgysiu žinias apie islamo religijos atsiradimą, šventraštį, islamo istorinę raidą, pagrindines sąvokas, kryptis.
• Geriau suprasiu islamą ir islamo išpažinėjus šiuolaikinio pasaulio kontekste, suvoksiu islamo kaip griežtos monoteistinės religjos ypatumus.
• Gebėsiu palyginti krikščionybės ir islamo doktrinas, užmegzti dialogą, analizuoti kai kuriuos šventraščių tekstus, vadovautis tolerancijos ir pagarbos vertybėmis.

1. Sudominkite mokinius kviesdami pamąstyti apie islamą. Ar teko bendrauti su musulmonais, lankytis jų šventovėse, skaityti knygų ar žiūrėti filmų apie musulmoniškus kraštus? 

2. Pateikite daugiau informacijos kiekvieno kadro tema, pasitelkite tinkamą fotografinę ir filmuotą medžiagą, prisiminkite kelionėse lankytas vietoves ir garsius islamo objektus. Užduokite mokiniams papildomų klausimų.

3. Skatinkite empatiją, dialogą, toleranciją ir pagarbą kitų religijų ir kultūrų atstovams. Atkreipkite dėmesį į tai, kas žmogiška, universalu, geriausia.

4. Kartu aptarkite dialogo apie islamą temą. Pasiteiraukite, kokių naujų žinių, supratimo ir gebėjimų mokiniai įgijo. Pasiūlykite jiems atlikti kritinio ir kūrybinio mąstymo užduotis bei įsivertinimo testą.

Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos
Tema: Islamas. Tradicijos ir naujovės
Kritinio mąstymo užduotys: Šiuolaikinis žvilgsnis į islamo religiją
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Papildomi skaitiniai:
Demonstraciniai objektai: