is desktop

Meilė – žmogaus pašaukimas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Suvoksiu, kad apibūdinant meilę neužtenka apsiriboti tik jausmais, nes meilė nėra tai, kas duota, bet yra tai, kas užduota (užduotis).
• Analizuosiu, koks turi būti kuriamas santykis tarp skirtingų lyčių asmenų, kad jį būtų galima pavadinti meile.
• Paaiškinsiu ko reikia, kad išmoktum mylėti.
• Apibūdinsiu meilės rūšis ir jos komponentus
• Svarstysiu kas nėra meilė, arba kokie yra paplitę mitai apie meilę.

Kaip taikyti šį mokymosi objektą vienoje ar keliose pamokose:

1. Sudominkite mokinius: parodykite pirmąjį kadrą, užduokite provokuojamą klausimą: „Kaip vienu žodžiu nusakytumėte, kas yra meilė?“ Susiekite atsakymus su pamokos tema.

2. Paaiškinkite, kodėl neužtenka susieti meilės vien su jausmais. Pasiūlykite pamąstyti, kaip mokiniai gali įsitikinti, kad žmogus yra kūno ir dvasinės sielos vienovė.

Tęskite pažintį analizuodami meilę kaip tobulą dviejų skirtingos lyties asmenų tarpusavio ryšį. Todėl meilė visada yra ne tai, kas duota, o tai, kas užduota (užduotis mokytis mylėti).

Aiškinkitės, ką reiškia „mokytis mylėti“, ką žmogus turi iš prigimties (juslumą ir jausmingumą), kas užduota (nelaikyti kito asmens daiktu).

3. Užduokite klausimą, ko reikia, kad išmoktume mylėti. Išsiaiškinkite, kodėl tinkamiausias žodis, apibūdinantis meilės santykį, yra dovanojimasis. Pasiūlykite perskaityti Ericho Fromo knygos „Menas mylėti“ ištrauką ir pagrįsti, kodėl dovanojimasis yra davimas ir gavimas. Nagrinėkite sąvokas „dovana“ ir „dovanojimasis“. Pasiūlykite perskaityti K. Džibrano žodžius apie dovaną ir pamąstyti, ką jie reiškia.

4. Užduokite mokiniams klausimą, kur ir kokia turėtų būti knyga – instrukcija „Kaip išmokti mylėti“ , kad ja vadovautųsi kiekvienas žmogus. Atsakymus susiekite su unikalia žmogaus prigimtimi ir prisiminkite, ką apie ją žinote. Aiškinkitės, ką reiškia būti „laisvam“ ir „save turėti“ . Paaiškinkite sąvokas „lytinis potraukis“, „lytinis instinktas“, „skaistumo dorybė“ arba pasiūlykite apie tai pasiskaityti. Grupelėmis arba poromis padiskutuokite, kodėl kontraceptinių priemonių naudojimas daro žmogų nelaisvą.

5. Pristatykite meilės rūšis. Padiskutuokite (klausimas pateiktas kadre). Atsakymus susiekite klausdami „Kaip atpažinti, ar esi mylimas?"

6. Pristatykite meilės komponentus.

Padiskutuokite, kokie yra meilės formulės komponentai. Pasiūlykite sukurti situacijų, kas būtų, jei neliktų kurio nors meilės komponento.

7. Pristatykite ir aptarkite mitus apie meilę.

Apmąstykite pamoką ir skirkite apibendrinamąsias kritinio ar kūrybinio mąstymo užduotis. Naudokite testus ar įprastą vertinimo metodą „Įsivertink“. 

Rekomenduojama literatūra: K. Wojtyla. Meilė ir atsakomybė. Vilnius: Alka, 1994

Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Meilė – žmogaus pašaukimas
Demonstracija: Meilė – žmogaus pašaukimas