is desktop

Sąžinė ir dorovė

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Suvoksiu sąžinės fenomeną ir tai, kad atskleisti doro žmogaus paveikslą šiandien sudėtinga, išanalizuosiu sąžinės ypatybes bei pristatysiu dorovines vertybes, pasitelkdamas įvairius mokymosi stilius.

Mokymosi objektą Sąžinė ir dorovė siūloma nagrinėti taikant diferencijuoto mokymosi metodą Užduočių įvairovė.

1. Paklauskite mokinių, ką jie žino apie sąžinę ir kuo suaugusieji remiasi auklėdami vaikus, kad šie elgtųsi sąžiningai: protu, jausmais, valios įpročiais ar socialinėmis nuostatomis? Skirkite laiko pamąstyti ir padiskutuoti (1–2 kadrai ir pokadriai).

2. Trumpai pristatykite šio mokymosi objekto kadrų turinį ir siūlykite atlikti keturių skirtingų tipų užduotis:

meistriškumo užduotis, reikalaujanti ką nors pavaizduoti ir apibūdinti: pavyzdžiui, aptarti dorovines nuostatas ir vertybes, sukurti mokyklos vertybių plakatą ar kodeksą (žr. 2.3 ir 5.1–5.5 pokadrius);

suvokimo užduotis, reikalaujanti ką nors pagrįsti ir paaiškinti: pavyzdžiui, paaiškinti sąžinės ypatybes, kodėl reikia elgtis pagal sąžinę remiantis filosofais (žr. 4.1–4.3 ir 6.1–6.5 pokadrius);

saviraiškos užduotis, reikalaujanti pasitelkti vaizduotę ir kūrybiškumą: pavyzdžiui, suvaidinti mokyklos gyvenimo įvykį, kuris pažadino sąžinės balsą, arba pavaizduoti jaunimo idealą, kurį kiti atspėtų (žr. 3.1–3.2 ir 6.2–6.3 pokadrius);

tarpasmeninė užduotis, reikalaujanti išanalizuoti jausmus ir bendrauti tarpusavyje: pavyzdžiui, padiskutuoti apie LRT laidos „Sąžinės balsas“ arba filmo „Dvigubas Veronikos gyvenimas“ herojų poelgius, aptarti, kaip mokiniai patys elgtųsi ir ką sakytų atsidūrę tam tikrose situacijose (žr. 3.1–3.2; 4.3 paskutinį pokadrį ir 5.2).

3. Paaiškinkite, kad mokiniai gali patys pasirinkti, kiek ir kurias užduotis atlikti: visas, kelias, vieną. Neprivaloma jų atlikti nurodyta eilės tvarka.

4. Leiskite mokiniams dar kartą peržiūrėti mokymosi objektą ir atlikti pasirinktas užduotis individualiai arba pasiskirsčius į grupes.

5. Stebėkite mokinių darbą. Stebėjimas, kokias užduotis ugdytiniai pasirinks ir kaip jas atliks, yra puikus būdas sužinoti, kokiems mokymosi stiliams ir gebėjimams jie teikia pirmumą.

6. Baigus darbą pasiūlykite mokiniams jį pristatyti ir padiskutuoti: Kokio mąstymo reikėjo atliekant kiekvieną užduotį? Kurios užduotys ir mokymosi objekto dalys labiausiai patiko, o kurios visai nepatiko? Ką mokiniai per šią pamoką sužinojo apie save, kaip asmenybes? Kaip galėtų tobulėti taikydami priimtiniausią mokymosi stilių, sąžiningai mokydamiesi ir siekdami savojo „aš“ idealo?

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Sąžinė ir dorovė
Demonstracija: Sąžinė ir dorovė