is desktop

Žmogus - projektas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Bendradarbiaudamas su komandos nariais išnagrinėsiu, kaip žmogaus gerą gyvenimą ne vien kūniška, bet ir dvasine prasme aiškina praeities filosofai, pristatysiu bendraklasiams vieno išminčiaus etikos mokymą.

Mokymosi objektą Žmogus – projektas siūloma nagrinėti taikant tarpasmeninio bendradarbiavimo metodą Mozaika (arba Durstinys).

1. Pirmiausia sužadinkite mokinių susidomėjimą: pateikite mąstytojų citatų, kurias galima interpretuoti, klausimų, apie kuriuos verta pamąstyti egzistenciniu požiūriu. Paskatinkite poromis aptarti savo mokslo, profesinės karjeros ar gyvenimo svajones (1–2 kadrai ir pokadriai).

2. Suskirstykite mokinius į heterogeniškas „mozaikos komandas“ po 5 narius. Kiekvienam komandos nariui paskirkite po vieną mokymosi objekto potemę, pvz., egzistencializmas (2.2–2.3 pokadriai), stoicizmas (3.1–3.3), epikūrizmas (4.1–4.2), budizmas (5.1–5.5), konfucianizmas (6.1–6.3). Išdalykite lenteles grupėms su aiškiai surašytomis visomis potemėmis ir pokadriais. 

3. Dabar paprašykite už tą pačią potemę atsakingų mokinių susiburti į vieną grupę.

4. Šioms naujai sudarytoms filosofų išminčių grupėms pasiūlykite išanalizuoti skaitmeninio mokymosi objekto medžiagos dalį: Ž. P. Sartro; stoikų Senekos, Epikteto, Marko Aurelijaus; Epikūro; Budos; Konfucijaus žmogaus gero gyvenimo sampratas. Iš pradžių kiekvienas grupės narys medžiagą analizuoja prie kompiuterio individualiai, tada visi kartu ją aptaria, atsako į klausimus, diskutuoja ir išrenka svarbiausius aspektus ir citatas.

5. „Išminties filosofai“ grįžta į „mozaikos komandas“. Kiekvienas mokinys iš eilės pristato savo potemę kitiems nariams, o šie gali pasižymėti svarbiausią informaciją. Kaskart prieikite tai prie vienos, tai prie kitos komandos, pasiklausykite pristatymų ar diskusijų ir priminkite, kad mokiniai nepraleistų nė vieno svarbaus aspekto.

6. Dabar surenkite bendrą diskusiją ir susiekite praeities išmintį su šiuolaikiniu požiūriu: „Ką reiškia būti garbingu XXI a. žmogumi? Kaip paaiškintumėte žmogaus moralinę raidą? Kaip filosofinė pasaulėžiūra dera su konkrečia profesija? Kaip galite paaiškinti „uždarbio teoremą“?“ (7.1–7.4 pokadriai)

7. Įvertinti, kaip mokiniai suprato temą ir atliko grupinį darbą, galite siūlydami atlikti šios temos įsivertinimo testą. Kiekvieno mokinio individualų įsivertinimo rezultatą susumuokite su visų „mozaikos komandų“ narių testų rezultatais.

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Žmogus - projektas
Demonstracija: Žmogus - projektas