is desktop

Sokrato dialogas ir teismas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Abipusiškai konsultuodamas(-is) su porininku įsigilinsiu į Sokrato gyvenimo, teismo ir etinių pažiūrų reikšmę.
• Lavinsiu dialoginio bendravimo gebėjimus garsiai mąstyti, kelti klausimus ir savarankiškai rasti atsakymus.

Mokymosi objektą „Sokrato dialogas ir teismas“ siūloma nagrinėti taikant tarpasmeninį metodą „Abipusis mokymasis“.

1. Sudominkite mokinius ir pristatykite mokymosi objektą „Sokrato dialogas ir teismas“, atkreipkite dėmesį, kad jis suskirstytas į nesudėtingas dalis: šešis kadrus su pokadriais.

2. Peržvelkite kiekvienos kadrų grupės klausimus ir užduotis, padedančius A ir B mokinių poroms bendradarbiaujant apibendrinti konkrečią informacijos dalį. Pavyzdžiui:

          2 kadro dalies klausimai apie Sokrato gyvenimą (A mokiniui);

          3 kadro dalies klausimai apie teismą ir mirtį (B mokiniui);

          4 kadro dalies klausimai apie Sokrato etiką (A mokiniui); 

          5 kadro dalies klausimai apie sokratiškąjį dialogo metodą (B mokiniui).

3. Suskirstykite mokinius poromis. Pasirūpinkite, kad poros turėtų galimybę žiūrėti ir klausyti mokymosi objekto turinį, matytų užduotis ir apibendrinamuosius klausimus.

4. Mokiniai peržiūri antrojo kadro dalį ir pasižymi svarbias vietas apie Sokrato gyvenimą, o tada poromis aptaria ir apibendrina (A mokinys padeda mokymosi objektą į šalį, o jo konsultantas užduoda apibendrinamųjų klausimų ir, kaskart atkreipdamas dėmesį į pasižymėtas svarbias pastabas, padeda A mokiniui kuo išsamiau į juos atsakyti, išreikšti ir argumentuoti nuomonę).

5. Taip mokiniai žiūri, klauso, skaito ir kitas mokymosi objekto dalis kaskart pasikeisdami vaidmenimis.

6. Baigę nagrinėti, partneriai turi drauge pamėginti pagal dialogo taisykles (6 kadro dalis) parašyti santrauką remdamiesi 6.6. pokadrio klausimais ir pasižymėtomis svarbiomis mokymosi objekto vietomis.

7. Paskatinkite mokinius įsivertinti ir atsakyti į testo klausimus, taip pat patikrinti, ar partneris gerai suprato mokymosi medžiagą.

Titulinis
Tematika: Mes bendraujame
Tema: Sokrato dialogas ir teismas
Demonstracija: Sokrato dialogas ir teismas