is desktop

Santuoka – šeimos kūrimo pamatas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Suvoksiu santuoką kaip prigimtinę instituciją.
• Paaiškinsiu santuokos motyvus ir išskirsiu pagrindinius.
• Suprasiu, kad santuoka yra Sakramentas ir paaiškinsiu santuokos vienumo bei neišardomumo savybes.
• Svarstysiu, kokie gėriai yra sukuriami santuokoje.
• Lyginsiu šeimos sampratas ir tikslus.
• Aiškinsiuosi, kas yra atsakinga tėvystė ir motinystė.
• Suprasiu, koks ryšio skirtumas yra tarp sutuoktinių ir nesusituokusių porų.
• Paaiškinsiu NŠP ir kontracepcijos moralinius skirtumus.
• Suprasiu, kaip kontraceptinis mąstymas pakeičia šią šeimos paskirtį ir vaiko vertės supratimą.

Kaip taikyti šį mokymosi objektą vienoje ar keliose pamokose:

1. Sudominkite mokinius: parodykite pirmąjį kadrą, užduokite provokuojamą klausimą, pvz.: Kas yra santuokos autorius? Susiekite atsakymus su pamokos tema.

2–3. Pateikite informacijos apie santuoką kaip prigimtinę instituciją. Nagrinėkite jos istoriją ir motyvus. Pasiūlykite perskaityti Santuokos apeigyno ištrauką ir paieškoti atsakymo, kaip dabar įgyvendinama prigimtinė žmogaus teisė – laisvas apsisprendimas.

4–6. Pristatykite Katalikų Bažnyčios mokymą apie Santuokos sakramentą. Analizuokite jo veikimo sritį ir kaip Santuokos sakramentas keičia vyro ir moters bendruomenę. Nagrinėkite santuokos savybes ir tai, kokį gėrį ji teikia.

7. Pateikite informacijos apie šeimą, jos sampratą, uždavinius. Nagrinėkite, koks yra svarbiausias šeimos uždavinys.

8. Aiškinkitės, ką reiškia atsakinga tėvystė ir motinystė. Kartu ieškokite atsakymo, koks sutuoktinių ir vyro bei moters, kurie gyvena nesusituokę, ryšių skirtumas.

Analizuodami NŠP ir kontracepcijos moralinius skirtumus parodykite besąlygiško dovanojimosi, santuokinio akto ir atvirumo gyvybei sąsajas. Pasiūlykite perskaityti informaciją apie vaisingumo pažinimo etinius aspektus ir padiskutuokite mokymosi objekte pateiktais klausimais.

9. Apmąstykite pamoką (-as) ir skirkite apibendrinamąsias kritinio ar kūrybinio mąstymo užduotis arba  testus.

Tai, ką būtina žinoti prieš dėstant šią temą:

– vaisingumo pažinimo pagrindai;

– NŠP antropologiniai, psichologiniai ir biologiniai pagrindai;

– vaisingumo pažinimo dėstymo paaugliams ypatumai;

– NŠP ir kontracepcijos moraliniai skirtumai;

– atsakingos tėvystės ir moktinystės principai.

Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Santuoka – šeimos kūrimo pamatas
Demonstracija: Santuoka – šeimos kūrimo pamatas

Susiję objektai