is desktop

Skirtingi, bet vienodai vertingi

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Suvoksiu, kad žmogiškoji būties pilnatvė yra dviejų skirtingų lyčių asmenų vienybėje.
• Apibūdinsiu ir lyginsiu moteriškąjį ir vyriškąjį pažinimo būdus bei kūrybos skirtumus.
• Paaiškinsiu lytiškumo raiškos skirtumus kūniškoje plotmėje ir suvoksiu kokie procesai, vykstantys žmogaus kūne, leidžia akivaizdžiai įsitikinti, jog žmogaus prigimtis yra nedaloma kūno ir sielos vienovė.

Kaip taikyti šį mokymosi objektą vienoje ar keliose pamokose:

1. Sudominkite mokinius, užduokite provokuojamą klausimą: „Kokia žmogaus, kaip vyro ir moters, egzistavimo prasmė?“ arba „Kuo skiriasi vyrai ir moterys? Išvardykite skirtumus. Ar šie skirtumai padeda, ar trukdo vyro ir moters bendrystei?“

Atsakymus susiekite su pamokos tema.

2. Pateikite informacijos apie žmogiškosios būties pilnatvę esant dviejų skirtingų lyčių asmenų vienybei.

Paraginkite mokinius pasidalyti mintimis, kaip jie supranta lytiškumo sąvoką ir kaip pakomentuotų Šventojo Rašto Pr 1, 28 pasakymą „būkite vaisingi“.

Supažindinkite, kaip žymiausias lietuvių filosofas Antanas Maceina apibūdina žmogaus, kaip vyro ir moters, skirtumų egzistavimą ir prasmę. Priminkite, kad žmogus yra nedaloma sielos ir kūno vienovė, tad ir lytinė perskyra būdinga ne vien kūnui, ji skirta abiem lytims papildyti vienai kitą.

Pasiūlykite pamąstyti ir pateikti pavyzdžių iš savo patirties, kaip vaikinų ir merginų skirtybės papildė viena kitą dalyvaujant bendroje veikloje.

3–4. Aptarkite vyro ir moters skirtumus: vyriškąjį ir moteriškąjį pažinimo būdą ir kuo skiriasi jų kūryba. Pasiūlykite pamąstyti, ar tikslinga atsižvelgti į šiuos skirtumus. Apie tai, kokioje gyvenimo srityje galima pastebėti vyro ir moters kūrybos skirtumų, žiūrėkite Haraldo Eia filme internete „Lyčių kygybės paradoksas“ (39 min). Pasiaiškinkite, kokią pagrindinę tiesą apie skirtingų lyčių asmenis pagrindė filmo autorius.

 5–6. Pristatykite vyro ir moters kūniškus lytiškumo raiškos skirtumus. Kadangi vyro ir moters prokreacijos papildomumas yra akivaizdžiausias žmogaus kaip dviasmenio vienio įrodymas, analizuodami žmogaus vaisingumo sistemą rasite moters ir vyro esminių dvasinių skirtumų įrodymų. Atkreipkite dėmesį, kad ne biologiniai skirtumai lemia dvasinius, o atvirkščiai.

Pasiūlykite peržiūrėti filmą „Žmogaus prokreacija“ ir atsakyti į klausimą, kokie žmogaus kūne vykstantys procesai leidžia akivaizdžiai įsitikinti, jog žmogaus prigimtis yra nedaloma kūno ir sielos vienovė.

Apibendrinkite, kokie yra šeši tarpusavyje derantys ir funkcionuojantys žmogaus vaisingumo sistemos komponentai, ir pasiūlykite pasižiūrėti Aleksandro Tsiaro nuostabią medicininę vizualizaciją.

Apmąstykite pamoką ir skirkite apibendrinamąsias kritinio ar kūrybinio mąstymo užduotis. Naudokite testus ar įprastą vertinimo metodą Įsivertink

Rekomenduojama literatūra:

A. Narbekovas, B. Obelenienė, K. Pukelis. Lytiškumo ugdymo etika. Kaunas: VDU, 2008. P. 114–242

E. Laumenskaitė. Ir du taps vienu kūnu (žr. papildomus skaitinius)

Papildomi skaitiniai:

A. Maceina. Pirminės kultūros pagrindai. www.maceina.lt

A. Narbekovas, B. Obeleniene, V. Rudzinskas. Meilė ir pasirengimas šeimai: vaisingumo pažinimas. www.sssc.lt>leidiniai

Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Skirtingi, bet vienodai vertingi
Demonstracija: Skirtingi, bet vienodai vertingi