is desktop

Žmogus – kūniškas, lytiškas asmuo

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Apibūdinsiu unikalią žmogaus – vienintelio protingo ir laisvo – prigimtį.
• Atskleisiu jo lytiškumo prasmę.
• Suvoksiu, koks turėtų būti santykis su kitos lyties asmeniu.

Kaip taikyti šį mokymosi objektą vienoje ar keliose pamokose:

1. Sudominkite mokinius: parodykite pirmąjį kadrą, užduokite provokuojamą klausimą, pvz.: „Ką reiškia būti sukurtam pagal Dievo paveikslą ir panašumą“?

Susiekite atsakymus su pamokos tema.

Supažindinkite su Katalikų Bažnyčios mokymu apie žmogiškąją prigimtį. Pristatykite sielos rūšis ir analizuokite žmogaus dvasinės sielos sampratą. Paklauskite mokinių, kaip jie apibūdintų gyvybę vienu žodžiu.

2. Pristatydami mokymą apie žmogaus prigimtį kaip sielos ir kūno vienovę pasiūlykite vaikinams ir merginoms atlikti 2-ą kūrybinę užduotį. Diskutuodami apie plastines operacijas remkitės kritinėmis užduotimis.

3–4. Pasiūlykite mokiniams atlikti 2-ą kritinio mąstymo užduotį ir nurodyti esminį gyvūno ir žmogaus skirtumą. Išsiaiškinkite, kuo skiriasi instinktai nuo potraukio. Pristatykite žmogaus sukūrimo istoriją.

5. Aptarkite žmogaus, kaip vyro ir moters, sukūrimą. Analizuokite, kokios yra lytiškumo dimensijos ir jo prasmė.

Apmąstykite pamoką ir skirkite apibendrinamąsias kritinio ar kūrybinio mąstymo užduotis arba testus.

Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Žmogus – kūniškas, lytiškas asmuo
Demonstracija: Žmogus – kūniškas, lytiškas asmuo