is desktop

Apaštalas Paulius

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Gebėsiu apibūdinti apaštalo Pauliaus gyvenimo kelią.
• Analizuosiu kelis Pauliaus laiškus bažnyčioms.
• Parašysiu laišką dabartinėms religinėms bendruomenėms.

Kaip taikyti šį mokymosi objektą vienoje ar keliose pamokose:

1. Sudominkite mokinius: parodykite pirmąjį kadrą ir perskaitykite laiško galatams mintį: „Jūs esate pašaukti laisvei!“ (Gal 5, 13). Mokinių asociacijas susiekite su tema „Apaštalas Paulius“ ir susipažinkite su mokymosi medžiaga apie pirmąsias krikščionių bendruomenes. Analizuokite Romos imperijos žemėlapį (100 m. po Kr.) ir diskutuokite, kokioje kultūrinėje aplinkoje gyveno pirmosios krikščionių bendruomenės. Aptarkite, kaip krikščionių grupė didėjo ir plėtėsi į kitas šalis.

2. Pateikite žinių apie Pauliaus gyvenimo ir studijų istoriją. Pasiūlykite atlikti kritinio mąstymo užduotį apie apaštalo Pauliaus daugiakultūriškumą ir tikėjimo universalumą.

3. Tęsdami pažintį su Pauliumi analizuokite jo pašaukimo istoriją. Kad mokiniai geriau suprastų Pauliaus pašaukimo istoriją, siūlykite atlikti lyginamąją užduotį (2 kritinio mąstymo užduotis). Kartu aptarkite bendrybes ir skirtumus, Dievo kvietimo ir žmogaus atsiliepimo būdus. 

4. Analizuokite apaštalo Pauliaus kelionių žemėlapį, aiškinkitės, kur jis keliavo ir steigė bendruomenes. Aptarkite Pauliaus misijonieriaus savybes. Pasiūlykite 1 arba 2 kūrybinio mąstymo užduotį: sukurti dialogą su apaštalu Pauliumi ir parapijos jaunimo grupės atstovais.

5. Susipažinkite su mokymosi medžiaga apie Pauliaus laiškus bendruomenėms ir aptarkite laiškų rašymo formą ir turinį. Galite siūlyti atlikti kritinio ar kūrybinio mąstymo užduotį apie Pauliaus laiškus.

6. Apmąstykite pamoką ir jos eigą. Pamąstykite, kodėl pradėjome nuo minties apie laisvę ir baigiame mintims apie džiaugsmą. Skirkite atlikti apibendrinamąsias kritinio ar kūrybinio mąstymo užduotis arba testus.

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Paulius – tautų apaštalas
Demonstracija: Apaštalas Paulius