is desktop

Išmintis (pagal A. Šliogerį)

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Pasižymėsiu, kas man aktualu, svarbu, įdomu sužinoti apie filosofinę išmintį ir suformuluosiu apibendrintą gyvenimo išminties aforizmą.
• Remdamasis filosofų požiūriu, paaiškinsiu, kuo filosofinė išmintis skiriasi nuo mokslinio pažinimo ir kasdienio praktinio santykio su pasauliu.

1.   Sudominkite mokinius išminties tema, kuri labai įdomi ir nuostabi tuo, kad išmintį filosofai atskleidžia ne vien kaip teorines žinias, kurias galima perduoti, o kaip asmeninę sąsają – santykį su būtimi.

2.   Pasiūlykite per šią pamoką išbandyti metodą Pastabų langas, kuris padės mokiniams tinkamai konspektuoti, o kartu: apmąstyti mokymosi objekto medžiagą ir taip geriau suprasti, kas yra išmintis; tobulinti mąstymo gebėjimus per metapažinimą; išrinkti svarbiausias žinias ir reikšti savo mintis, jausmus, kelti klausimus. Paklauskite, su kuo jiems asocijuojasi žodis išmintis prieš analizuojant mokymosi objektą.

3.   Paprašykite mokinių padalyti popieriaus lapą į keturias dalis, t.y. nubraižyti keturių dalių „langą“, ir surašyti dalių pavadinimus: Žinios, Klausimai, Mintys, Jausmai. Parodykite pavyzdį, kaip jį pildyti, nagrinėjant konkretų kadrą ar tekstą, susijusį su šiuo mokymosi objektu.

4.   Tegu mokiniai, analizuodami mokymosi objektą individualiai prie kompiuterio arba stebėdami demonstraciją ekrane prieš klasę (taip pat stebėdami vaizdo pokalbį su prof. filosofu A. Šliogeriu), užsirašo lentelėje faktus, praktinius ir filosofinius klausimus bei mintis.

5.   Pasiūlykite jaunuoliams atskleisti visai klasei, ką parašė, ir padiskutuoti drauge, ką sužinojo apie išmintį ar filosofinį pažinimą ir kurioms pastabų skiltims ar klausimams teikė pirmumą.

6.   Skirkite apibendrinamąją užduotį, kurią atliekant reikėtų pasinaudoti užrašais: suformuluoti savo gyvenimo išminties aforizmą (4.5 pokadris).

7.   Rekomenduokite savarankiškai taikyti šį metodą, padedantį suskirstyti naują medžiagą į prasmingus informacijos segmentus ir atkreipti dėmesį į savo mąstymo būdą, pvz., skaitant papildomus skaitinius ir išsamiau susipažįstant su A. Šliogerio filosofija.

8.   Pasiūlykite mokiniams per trimestrą perskaityti visą filosofinę knygą, tada susiburti į „Sokrato seminarą“ ir pakomentuoti tai, ką perskaitė (pvz.: A. Šliogeris. Melancholijos archipelagai: žodžiai ir vaizdai.  V.: Apostrofa, 2009).

Kaip taikyti metodą Sokrato seminaras galite rasti knygoje: H. F. Silver, R. W. Strong, M. J. Perini. Mokytojas strategas. Vilniaus tarptautinė mokykla, 2012, p.234.

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Išmintis (pagal A. Šliogerį)
Demonstracija: Išmintis (pagal A. Šliogerį)