is desktop

Juozapas metėsi savo tėvui ant veido, jį bučiavo ir verkė.

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Biblijos krašto papročiai
Papildomi skaitiniai: Juozapas metėsi savo tėvui ant veido, jį bučiavo ir verkė.