is desktop

Judėjų tikėjimas.

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Susipažinsiu su judaizmo religijos istorija, rašytiniais šaltiniais, tikėjimo elementais ir vertybėmis.
• Įgysiu supratimą apie judaizmo raidą, judaizmo kultūrinio paveldo įtaką Lietuvos, Europos ir pasaulio šalims.
• Gebėsiu vadovautis tolerancijos ir pagarbos nuostatomis.
• Domėsiuosi judaizmo paveldo tyrinėjimais.

1. Sudominkite mokinius kviesdami juos pamąstyti apie judėjų tikėjimą ir kultūrą bei universalias vertybes, kurias Vakarų civilizacija perėmė iš judaizmo. Kokie svarbiausi klausimai skatina domėtis ir sužinoti daugiau?

2. Analizuokite, paaiškinkite, aptarkite kiekvieno kadro medžiagą. Patarkite, kokiais kitais šaltiniais galima remtis (skaitytos knygos, aplankyti muziejai, žmonių pasakojimai). Užduokite mokiniams klausimų (kai kurie klausimų pavyzdžiai pateikti kadruose).

3. Kartu apmąstykite temą. Aptarkite, kokių naujų žinių, supratimo ir gebėjimų mokiniai įgijo. Pasiūlykite jiems atlikti kritinio ir kūrybinio mąstymo užduotis bei įsivertinimo testą.

Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos
Tema: Judėjų tikėjimas
Demonstracija: Judėjų tikėjimas.