is desktop

Laimė (pagal J. Baranovą-Rubavičienę)

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Diskutuodamas apie esmines laimės sąlygas ir sąvokos neapibrėžtumą, palyginsiu įvai­rių kultūrų ir epochų išminčių etinę laikyseną, savo požiūrį ir filosofų mintis.
• Mąstydamas apie laimės priešybes ir ribines gyvenimo si­tuacijas, paaiškinsiu egzistencinio nerimo šaltinius ir filosofinio optimizmo reikšmę.
• Mąstydamas apie aukščiausiąjį gėrį nuro­dysiu įvairius gyvenimo įprasminimo tikslus ir vertybes kaip laimės sąlygas.

1. Sudominkite mokinius: parodykite pirmą ir antrą kadrus, pateikite klausimą („kabliuką“): Ką atsakytumėte, jei jūsų paklaustų nelaimingą meilę patyręs draugas ar draugė: kaip tapti laimingam (-ai)? Tada paprašykite pasidalyti mintimis su suolo draugu, o savanorių su visa klase, kas yra laimė. Susiekite mokinių atsakymus su nauja samprata – eudemonistine Aristotelio etika. Pasiūlykite padiskutuoti remiantis pateiktais klausimais (2.2–2.3 pokadriai).

2. Pristatykite informaciją apie tai, kaip įvairiai, netgi prieštaringai aiškina laimę Vakarų filosofai: Epikūras, I. Kantas, utilitaristai (2.4 ir 3.3 pokadriai). Kad informacija būtų gyvesnė ir lengviau suprantama, remkitės 2.5 ir 3.4 pokadriuose pateiktais filosofų teiginiais ir testo pobūdžio užduotimis: atpažinti ir pažymėti, kurie filosofai juos iškėlė.

3. Grįžkite mintimis prie šiuolaikinės visuomenės gyvenimo. Pakvieskite mokinius tapti interviu su lietuvių filosofe, profesore, etikos vadovėlių autore Jūrate Baranova-Rubavičiene dalyviais. Stabtelėkite kas maždaug penkias minutes po kiekvienos interviu vaizdo įrašo dalies (3.1–3.2 pokadrių). Leiskite mokiniams apmąstyti laimės sampratą remiantis profesorės mintimis ir kadruose pateiktais klausimais.

4. Kad mokiniai pritaikytų filosofinį požiūrį, suskirstykite juos į dvi diskusijų grupes. Pasiūlykite aptarti vieną iš dviejų konkrečių gyvenimo atvejų – filmo Draugystė ištrauką pagal projektą Pažink negalią ir Keistą Bendžamino Batono istoriją (pirmoji rodoma 4.2 pokadryje, kitą galima rasti internete). Geriausia susėsti dviem pasagos formos (U) grupėmis priešais kompiuterį, kad mokiniai matytų ir ekraną, ir vieni kitus.

5. Tegul mokiniai apmąsto filosofo V. Džeimso pragmatinį optimistinį požiūrį, panagrinėja, kiek jis aktualus diskutuojant apie konkrečią probleminę situaciją. Pasiūlykite mokiniams padiskutuoti apie tai grupėmis remiantis pateiktais teiginiais (4.3–4.5 pokadriai). Apibendrinti, kaip mokiniai suprato temą, galima mąstant apie tai, ar žmogus gali būti laimingas būdamas vienišas kaip stoikų išminčius, ar tik drauge su kitais, kaip teigia Aristotelis? Kokios vertybės juos daro laimingus? (5.1–5.3 pokadriai).

Tada pasiūlykite mokiniams individualiai atlikti testą Įsivertink.

Namuose tikslinga pasiūlyti perskaityti J. Baranovos Filosofinės etikos chrestomatijos XI–XII klasei skyrių Laimė ir plačiau susipažinti su Aristotelio eudemonijos samprata, I. Kanto požiūriu į laimės fenomeną, utilitaristine bei pragmatine filosofija.

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Laimė (pagal J. Baranovą-Rubavičienę)
Demonstracija: Laimė (pagal J. Baranovą-Rubavičienę)