is desktop

Charakterio ugdymas (pagal A. Sprindžiūną)

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Susipažinsiu su dorybių etikos filosofine tradicija, gebėsiu analizuoti įvairių kultūrų ir epochų išminčiaus etinę laikyseną.

1. Sudominkite mokinius: parodykite pirmą ir antrą kadrus, pateikite provokuojamą klausimą ar tekstą („kabliuką“). Tada paprašykite pasidalyti mintimis su suolo draugu, savanoriai gali atsakyti garsiai visai klasei. Vėliau susiekite mokinių atsakymus su nauja tema – charakterio dorybių etika.

2. Pristatykite informaciją apie Antikos dorybių filosofiją ir Aristotelio būdo dorybių sampratą. Kad informacija būtų lengviau suprantama ir pritaikoma, naudokite trečio kadro pokadrių klausimus ir užduotis: pateikti pavyzdžių, iliustruojančių atitinkamas šiuolaikinio gyvenimo „vidurio“ dorybes, pažymėti teiginį, su kuriuo nesutiktų Aristotelis, kt.

3. Grįžkite mintimis prie dabartinio gyvenimo ir mokslo. Pasiūlykite mokiniams tapti dalyviais interviu su edukologijos mokslų daktaru, Mykolo Riomerio universiteto docentu Andriumi Sprindžiūnu. Stabtelėkite kas maždaug penkias minutes po kiekvieno vaizdo kadro (4.1–4.2). Leiskite mokiniams apmąstyti gero charakterio sampratą, užduokite klausimą, kaip susiję moralinis žinojimas, moralinis jausmas ir moralinis veiksmas, taip pat kitų klausimų, skatinančių etinį mąstymą (pavyzdžių pateikta kadruose).

4. Leiskite mokiniams perskaityti apibendrinamuosius tekstus, kokie yra humanistinės, savikūros, dialogo ir egzistencinės etikos keliami žmogaus tobulėjimo tikslai, ir atlikti dvi testo pobūdžio užduotis (4.3-5.1 pokadriai).

5. Kad pritaikytų filosofinį požiūrį, suskirstykite mokinius į dvi diskusijų grupes – vaikinų ir merginų. Pasiūlykite aptarti vieną iš dviejų konkrečių atvejų – vaikino Endžio ir merginų Jurgitos ir Jelenos istorijas (5.2–5.3 pokadriai). Geriausia pasiskirstyti į dvi grupes ir susėsti pasagos forma priešais kompiuterį, kad mokiniai matytų ir ekraną, ir vieni kitus.

6. Baigdami apmąstykite filosofų citatas apie gyvenimo tikslą ir žmogiškąsias vertybes. Pasiūlykite mokiniams išsirinkti vieną iš jų arba sugalvoti savo mintį kaip gyvenimo moto (5.4–5.5 pokadriai). Kaip mokiniai suprato temą, galima įvertinti atliekant testą Įsivertink.

 

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Charakterio ugdymas (pagal A. Sprindžiūną)
Demonstracija: Charakterio ugdymas (pagal A. Sprindžiūną)