is desktop

Rytų religijos. Ką žinai apie rytietišką dvasingumą?

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Įgysiu žinių apie žymesnių rytų religijų kilmę, istoriją, šventraščius, doktrinas ir praktiką.
• Suvoksiu rytų religijų ryšius su regionų istorija, politiniu, ekonominiu vystymusi ir visuomenės raidos ypatumus.
• Gebėsiu atpažinti, palyginti, analizuoti, vertinti rytų religijų elementus, diskutuoti apie šių religijų idėjas.

1. Mokinių susidomėjimui sužadinti galima pateikti Rytų religijoms būdingų tikėjimo ir papročių pavyzdžių. Ką žinome apie Rytų religijas, ar norėtume sužinoti daugiau?

2. Pateikite daugiau informacijos kiekvieno kadro tematika, pasitelkite fotografinę ir filmuotą medžiagą, skaitytas knygas ir kelionių patirtį. Aptarkite rytietiško dvasingumo apraiškas Lietuvoje, Europoje ir kitose pasaulio šalyse.

3. Aptarkite ir išsiaiškinkite Rytų religijų kilmę, svarbiausius šventraščius, religijų pradininkus ir žymius asmenis, jų mokymus ir įtaką šalių raidai. Aptarkite religijų panašumus ir skirtumus lygindami su krikščionybe.

Pasiūlykite mokiniams atlikti kritinio ir kūrybinio mąstymo užduotis bei įsivertinimo testą.

Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos
Tema: Rytų religijos ir dvasingumas
Demonstracija: Rytų religijos. Ką žinai apie rytietišką dvasingumą?