is desktop

Tevai ir vaikai

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Sužinosiu, kokios yra gyvenimo šeimoje pagrindinės užduotys.
• Išmoksiu vertinti savo ir tėvų emocinius išgyvenimus.
• Sužinosiu, kuo skiriasi motinos ir tėvo meilė.

Visas užduotis patartina atlikti poromis ar grupėmis. Atliktą užduotį reikėtų pristatyti klasei.

Pirmoji užduotis. Galima suvaidinti, išryškinant blogo elgesio priežastis, kulminaciją ir pasekmes. Mokiniai patys gali parašyti vaidinimo scenarijų.

Atliekant antrąją užduotį reikia remtis mokymosi objekto ir tinkamų televizijos laidų ar periodinės spaudos faktais, ieškoti su emigracija susijusių priežasčių ir pasekmių, skirti šį reiškinį lemiančius veiksnius, aiškinti įvykius remiantis ne tik asmeniniu, bet visuomeniniu, profesiniu ir globaliu kontekstu, daryti išvadas.

Atliekant trečiąją užduotį būtina perskaityti siūlomą papildomą literatūrą ir taikyti sprendimų priėmimo bendradarbiaujant metodą (R. F. Silver, R. W. Strong, M. J. Perini. Mokytojas strategas. V.: Vilniaus tarptautinė mokykla, 2012, p. 182–184).  

Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Tėvai ir vaikai
Kritinio mąstymo užduotys: Tevai ir vaikai
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite