is desktop

Žodis ir atvaizdas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Sužinosiu, kokiais būdais tradicinėje bažnyčios dailėje perteikiami Šventraščio tekstai, sąvokos ir jų teologinės ar moralinės interpretacijos.
• Išsiaiškinsiu sąvokas „simbolis“, „alegorija“, „atributas“, „emblema“, „banderolė“ bažnyčios meno kontekste.
• Mokysiuosi atpažinti šiuos sąlyginio vaizdavimo būdus meno kūriniuose ir panaudoti juos kūryboje.

Užduotys padės įsigilinti į simbolio, emblemos ir viso simbolinio paveikslo struktūrą.

Kadangi pateikiami išsamūs užduočių paaiškinimai, mokiniai jas gali atlikti savarankiškai, be papildomo pasirengimo. Tačiau kiekvieną užduotį sudaro daug punktų, todėl atliekant jas patartina klasėje išsiaiškinti kiekvienos užduoties struktūrą kartu su mokiniais.

Prieš atliekant 2 (sudėtingą) užduotį reikėtų perskaityti papildomus skaitinius, supažindinančius su barokinių emblemų pavyzdžiais. Kuriant emblemas nereikia laikytis barokinės stilistikos (barokinė emblema pateikta tik kaip struktūros ir vidinės logikos pavyzdys). Tekstai gali būti įvairiausi, nuo rimtų iki jumoristinių, reikėtų vaikus skatinti kuo įvairiau interpretuoti vaizdus.

Įgytas žinias galima pritaikyti skaitant įvairius viduramžių, renesanso ir baroko bažnytinio meno kūrinius.

Titulinis
Tematika: Religinis menas
Tema: Šv. Teresės tobulybės kelias
Kūrybinės užduotys: Žodis ir atvaizdas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite