is desktop

Šv.Teresės krikščioniškojo tobulumo kelias

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Susipažinsiu su vidinės maldos dėsningumais, kontempliatyviųjų vienuolių maldos kelio etapų apibūdinimais.
• Lyginsiu krikščioniško šventumo sampratą ir sėkmingai veikiančio pasauliečio idealus.
• Tyrinėsiu ir kelsiu klausimus apie šventųjų gyvenimo vaizdavimą baroko laikų meno kūriniuose.

Atliekant užduotis didesnę laiko dalį reikės skirti papildomam skaitymui.

1 užduotis (vidutiniška). Šioje užduotyje pateikiama skirtingo laikotarpio autorių tekstų. Skaitant reikėtų ieškoti tekstus siejančių dalykų. Pildant lentelę, kurioje išvardyti bažnyčios šventojo ir tobulumo siekiančio pasauliečio bruožai, reikia pažymėti „Būdinga“ arba „Nebūdinga“.

2 užduotis (sunki). Papildomuose skaitiniuose pateikti maldos tipų apibūdinimai gali būti sunkiai suvokiami mokiniams, neturintiems didesnės maldos gyvenimo patirties. Tiems, kurie nori rinktis šią užduotį, reikėtų patarti ne tiek gilintis į pačius apibūdinimus, kiek stengtis suvokti, kokia maldos gyvenimo proceso kryptis, kur jis veda.

3 užduotis (lengva). Ją rinktis patartina mokiniams, jau turintiems dailės istorijos žinių apie baroko meną. Tada jie lengviau atpažintų ir įprasmintų vienuolių ekstazių ir stebuklų siužetams būdingą barokinio pakilumo būseną. Tai būtų mokinių žinių apie šią epochą išplėtimas visiškai nauju aspektu (pasaulietiškumo ir religingumo sąveika).

Jei užduotis atliekama klasėje, pradžioje keldami klausimus padėkite mokiniams prisiminti, ką jie jau žino apie baroko epochą, papildykite jų žinias apie to meto religingumą, vienuolynų reformas (galima priminti šv. Teresės gyvenimo pavyzdį, mokymosi objekte matytą filmą).

Rašydamas pastebėjimus ir pamąstymus apie pasirinktą meno kūrinį, skiltyje „noriu  žinoti“ mokinys gali rašyti atvirus klausimus, kuriuos šis kūrinys jam kelia, kas atrodo keista ar nesuprantama. Vertinant reikėtų atsižvelgti į pastebėjimų ir klausimų taiklumą, ar jie siejami su matomu vaizdu, ar yra įžvalgūs, suteikiantys galimybę diskutuoti.

Titulinis
Tematika: Religinis menas
Tema: Šv. Teresės tobulybės kelias
Kritinio mąstymo užduotys: Šv.Teresės krikščioniškojo tobulumo kelias
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite