is desktop

Biblijos lobiai

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Aiškinsiuosi, kas yra Biblija, kaip ji atsirado.
• Svarstysiu Biblijos universalumo, ypatingumo priežastis.
• Apibūdinsiu judėjų ir krikščionių šventųjų knygų struktūrą.
• Mokėsiu atskirti Biblijos literatūrinius žanrus, analizuoti ir interpretuoti ištraukas.

Kaip taikyti užduotis skirtingų gebėjimų mokiniams:

* Sukelkite mokinių smalsumą ir susidomėjimą vaizdžiai pristatydami žymių žmonių mintis apie Biblijos ypatingumą. Kvieskite mokinius tapti Biblijos tyrinėtojais, kad jie įsijautę į kitų asmenų idėjas gebėtų sužadinti savo vaizduotę ir parašyti auksinių minčių, kuo Biblija ypatinga, svarbi žmogui ir pasauliui.

** Analizuokite mokymosi objektų informaciją, kaip atsirado Biblija, kokios kultūros darė įtaką ir paliko žymių Biblijos tekstuose. Suskirstykite mokinius į grupes ir pateikite užduotį: perskaityti ir išanalizuoti papildomą medžiagą apie didžiųjų civilizacijų ženklus Biblijos įvykiuose, išskirti kiekvienos civilizacijos simbolį, aprašyti jos požymius ir nurodyti indėlį į kraštą bei kultūrą. Darbai pristatomi ir įsivertinama. Kaip savarankišką kūrybinį darbą skirkite sukurti informacinį straipsnelį į „Vikipediją“ apie ryškius XX a. krikščionybės ženklus Europos visuomenėje ir kultūroje. 

*** Padrąsinkite mokinius skaityti Biblijos pasakojimus. Žaisdami nustatykite Biblijos literatūrinius žanrus. Tada kvieskite pasidayti mintimis, kurios Šv. Rašto istorijos labiausiai patinka ir kuo visas pasakojimas yra svarbus. Sužadinkite mokinių vaizduotę kviesdami juos tapti žurnalistais. Paaiškinkite, kaip atlikti šią užduotį: 1) susirasti ir perskaityti mėgstamą Šv. Rašto istoriją; 2) nurodyti, kuo ši istorija įdomi, kokie pasakojimo veikėjai, su kuriuo Biblijos veikėju norėtų pasikalbėti; 3) dar kartą perskaityti ištrauką ir užsirašyti įvykio faktus žurnalisto užrašų knygelėje (Kokia pasakojimo pradžia? Kokie įvykiai? Kur ir kada viskas vyksta? Kokie pasakojimo veikėjai? Kokie jų santykiai? Kuo baigiasi pasakojimas? Kokia pasakojimo prasmė, intriga?); 4) sugalvoti ir parašyti įsivaizduojamo interviu klausimus pasirinktam pasakojimo veikėjui (klausimai turi būti siejami su įvykio tema ir veikėjo istorija); 5) sukurti straipsnelį į spaudą pasirenkant įdomesnį literatūros žanrą (satyrą, istorinį pasakojimą, poemą ar kt.), kuris geriausiai atspindi interviu (įvadas, nuoseklus įvykių pasakojimas ir pasakojimo pabaiga, t. y. trumpas apibendrinimas, pokalbio išvada).

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Biblijos struktūra ir žanrai
Kūrybinės užduotys: Biblijos lobiai
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Demonstraciniai objektai: