is desktop

Gyvenimo klausimų kėlimas skaitant Šventojo Rašto ištraukas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Aiškinsiuosi, kas yra Biblija, kaip ji atsirado.
• Svarstysiu Biblijos universalumo, ypatingumo priežastis.
• Apibūdinsiu judėjų ir krikščionių šventųjų knygų struktūrą.
• Mokėsiu atskirti Biblijos literatūrinius žanrus, analizuoti ir interpretuoti ištraukas.

Kaip taikyti šias užduotis skirtingų gebėjimų mokiniams:

* Suskirstykite mokinius poromis ir parodykite, kaip dirbti pagal dialogo metodą atliekant konsultanto ir atsakinėtojo vaidmenis. Pateikite aktualių klausimų, susijusių su Biblijos tema (pavyzdžiui, 6 klausimus apie Dievo tautos svarbiausius įvykius Biblijoje). A mokinys atsako į 2 užduoties klausimus, o jo konsultantas kritiškai samprotauja, kad padėtų A mokiniui rasti atsakymus pagrindžiančių argumentų. Mokytojas neturėtų padėti ar pasakyti aiškių atsakymų. Paskui mokiniai apsikeičia vaidmenimis: A mokinys tampa konsultantu, o B mokinys – atsakinėtoju į kitus 2 probleminius klausimus. Dialogas apibendrinamas abiem mokiniams atsakant, kodėl svarbu pažinti judėjų ir krikščionių šventąsias knygas.

** Paaiškinkite mokiniams, kad mąstymas prasideda nuo klausimo. Kuo įžvalgesni, sudėtingesni mokinių klausimai, tuo brandesnis jų kritinis mąstymas. Aptarkite ir pateikite įvairių klausimų rūšių pavyzdžių. Egzistenciniai klausimai – tai klausimai apie žmogų, jo gyvenimo paskirtį, prasmę, mirtį. Etiniai (moraliniai) klausimai siejami su laime, gėriu, blogiu, grožiu, tiesa, vertybėmis, elgesiu. Teologiniai klausimai yra klausimai apie Dievą, Jo veikimą, žmogaus tikėjimą, maldą, liturgines apeigas, Bažnyčią. Pateikdami pavyzdžių išsiaiškinkite, kokie klausimai yra geri, o kokie netinkami.

*** Padėkite suvokti, kad skaityti ir analizuoti Bibliją reikia mokytis. Jau IV a. Bažnyčios tėvai Šventojo Rašto prasmes aiškino keturiais etapais: pažodžiui, alegoriškai, moraline prasme ir amžinybės laiku. Išsiaiškinkite Šv. Rašto ištraukos skaitymo ir interpretavimo etapus: 1) atidžiai ir lėtai perskaitykite teksto ištrauką; 2) pasidalykite pirmuoju įspūdžiu, t. y. emociniu ryšiu su Šv. Rašto tekstu; 3) teksto analizė: nustatykite ištraukos literatūros žanrą, nurodykite svarbiausius įvykius ir veikėjus,  paaiškinkite teksto prasmę; 4) parašykite teologinę teksto prasmę (Ką šis tekstas kalba apie Jėzų? Kokią žinią Jėzus perduoda mums? Kuo ši žinia svarbi man?); 5) kūrybinė teksto raiška: jo suaktualinimas atsižvelgiant į šių dienų situacijas, įvykius ir žmogų. Šventojo Rašto ištraukos analizės lentelė padės mokiniams geriau suprasti teksto reikšmes ir prasmes.

 

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Biblijos struktūra ir žanrai
Kritinio mąstymo užduotys: Gyvenimo klausimų kėlimas skaitant Šventojo Rašto ištraukas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Demonstraciniai objektai: