is desktop

Gyvenimo prasmė

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Sužinosiu, kokios gali būti žmogaus galimybių ribos.
• Išmoksiu vertinti savo ir kitų žmonių emocinius išgyvenimus.
• Suprasiu, kaip svarbu turėti gyvenimo tikslą.

Pirmoji užduotis skatina rimtai apgalvoti savo tikslus, kuriuos galima pasiekti tik veikiant kryptingai ir nugalint savo silpnybes kiekvieną dieną. Pirmiausia pakalbėkite su mokiniais, ar tikslai – sėkmingųjų bruožas? Ar visi sėkmę patyrę žmonės tvirtai orientuojasi į tikslus ir konkrečiai žino, ko nori, todėl kasdien atkakliai ir kryptingai jų siekia? O kas, jeigu žmogus nesugeba užsibrėžti tikslų? Paaiškinkite, kokie yra mąstymo apie tikslus įrankiai (dvylikos žingsnių plano schema arba „ambicinio tikslo medis“ – plačiau http://tocforedu.lt/mastymo-irankiai/tikslo-medis/ ). Tada paskatinkite kiekvieną individualiai reflektuoti ir sudaryti seką užpildydami schemą. Mokiniai turėtų apmąstyti išsikeltus tikslus ir realiai juos įvertinti.

Antroji užduotis gali būti atliekama suskirsčius mokinius į keturias grupes. Pateikite kiekvienai grupei po skirtingų spalvų „akinius“, kad jie išsiaiškintų ir analizuotų sąvoką asmuo – asmenybė holistiniu požiūriu, susietų ją su tikslo sąvoka ir pagrįstų gilindamiesi į „akinių“ reikšmes:

filosofiniai etiniai argumentai – mėlyni akiniai;

psichologiniai raidos argumentai – žali akiniai;

moksliniai pedagoginiai argumentai – juodi akiniai;

emociniai santykių argumentai – raudoni akiniai.

Paprašykite mokinių dirbti grupėmis ir surašyti požiūrį pagrindžiančius argumentus, kas yra žmogus-asmuo-asmenybė. Toliau apibendrinkite visų grupių požiūrius. Pasiūlykite mokiniams pritaikyti įgytą supratimą ir parašyti rašinį tema Ar kiekvienas žmogus – asmenybė?

Trečioji užduotis iškelia nagrinėti moralinę dilemą. Paskatinkite mokinius diskutuoti poromis ir pasitelkti prasmės pakopų lentelę apmąstant filmo herojaus sprendimo galimybes mokytis naujos bendravimo kalbos ir rašyti knygą ARBA pasiduoti likimui ir nekovoti.

Patartina remtis papildomais skaitiniais.

Vertinti mokinių išnagrinėtą etinę dilemą siūloma pagal šiuos kriterijus:

iškelti probleminiai klausimai – kiekvienas po 2 balus;

dilemos sprendimo variantai – kiekvienas po 2 balus;

sprendimo variantų argumentacija – kiekviena po 2 balus;

argumentuojant remiamasi etinėmis teorijomis, autoriais – kiekvienas po 2 balus;

cituojami autoriai – kiekvienas po 2 balus;

padaryta išvada – korektiškas etinis sprendimas – 2 balai;

rišli kalba, nėra gramatinių klaidų – iki 3 balų.

 Jeigu mokiniai dirbo poromis, jie gali surinkti maksimalų taškų skaičių - 20 balų ir kiekvienas gauti aukščiausią pažymį arba pagal surinktus balus atitinkamai mažesnį.                                                                                  

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Gyvenimo prasmė
Kritinio mąstymo užduotys: Gyvenimo prasmė
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Demonstraciniai objektai: