is desktop

Tolerancija

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Nagrinėsiu tolerancijos sampratą, pagrįsiu jos svarbą ir nurodysiu ribas (pavyz­džiui, kada ji tampa banalia karikatūra, o kada negalime toleruoti žmogaus teisių pažeidimų ir kitų nusikaltimų žmonijai).
• Išnagrinėsiu tolerancijos ir santuokos analogiją, su dialogo pašnekovu apibendrinsime, kas yra praktinė tolerancija.
• Išanalizuosiu amerikiečių ir europiečių tolerancijos pavyzdžius pagal poveikio kriterijus, apibendrinsiu jų panašumus ir skirtumus.

1 užduotis. Parašykite dvi sąvokas (pavyzdžiui, tolerancija ir santuoka), kurias mokiniai turėtų bandyti susieti. Paklauskite, su kuo jiems asocijuojasi kiekviena sąvoka, ir surašykite žodžius – asociacijas dviem stulpeliais lentoje. Paklauskite mokinių, kas sieja žodžius, prie kurių parašyta „tolerancija“, ir kuo jie skiriasi nuo žodžių, prie kurių parašyta „santuoka“. Tada suskirstykite mokinius poromis ir paaiškinkite, kaip taikyti asmenines ir priešingas analogijas bei dialogo metodą. Tegul mokiniai sugalvoja daugiau tiesioginių ir priešingų analogijų pavyzdžių ir juos aptaria – rašo dialogą. Pasiūlykite poroms apibendrinti pokalbio temą ir parašyti, kaip tapti tolerantišku žmogumi.

2 užduotis. Priminkite mokiniams, kad žmogaus gebėjimas lyginti yra vienas pagrindinių mąstymo gebėjimų, todėl filosofai, mokslininkai dažnai lygina kelis susijusius dalykus ar kultūras. Pateikite pavyzdį iš pradžių lygindami paprastus, kasdienius europiečių ir amerikiečių gyvenimo pavyzdžius. Pristatykite L. Donskio dviejų kultūrų lyginamąjį straipsnį Tolerancija – tai kasdieniai išmėginimai. Įvardykite lyginimo tikslą atsakydami į klausimą: „Kodėl turėtume lyginti?“ Pasiūlykite mokiniams atlikti trijų etapų užduotį: apibūdinti kiekvieno žemyno visuomenės tradicijas pagal tolerancijos formavimosi sritis; lyginamosios lentelės apačioje parašyti svarbiausius tolerancijos sampratos panašumus ir skirtumus.

3 užduotis. Pateikite mokiniams prieštaringų teiginių, atspindinčių L. Donskio straipsnio Tolerancija – tai kasdieniai išmėginimai mintis. Tegul mokiniai perskaito teiginius ir padiskutuoja. Paklauskite, ar jie sutinka su teiginiais, o gal nesutinka, ar sutinka iš dalies. Tada paprašykite jų perskaityti du papildomus skaitinius (L. Donskio ir R. Plečkaičio tekstus), ieškoti juose įrodymų, patvirtinančių teiginius apie tolerancijos vertę arba jos nuvertėjimo grėsmę. Tegul mokiniai pateikia surinktus argumentus ir išreiškia savo nuomonę apie tai, ar tekstas pagrindžia teiginius apie tolerancijos vertę, ar paneigia. Paskatinkite diskutuoti apie tai, ką šiandien galima vadinti tolerancijos karikatūra. Kad mokiniai susietų teorines žinias su gyvenimo kasdienybe, pateikite (ne)tolerancijos tyrimo klausimų: išvardykite tam tikras visuomenės grupes, su kurių atstovais daugelis mokinių galbūt nenorėtų gyventi kaimynystėje arba sėdėti viename suole. Įvertinkite mokinių darbus, kaip filosofų tekstuose rasti argumentai padėjo jiems apginti tolerancijos nuostatą. Pasiūlykite geriausiai atlikusiems užduotį mokiniams parengti straipsnį arba viešąją kalbą apie tai, ką jie mano apie šiuolaikinio jaunimo toleranciją.

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Tolerancija (pagal L. Donskį)
Kritinio mąstymo užduotys: Tolerancija
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite