is desktop

Biblija – gyvenimo Knyga: Naujasis Testamentas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Suprasiu Šventojo Rašto žinią, perduodamas vertybes skaitysiu, analizuosiu, interpretuosiu Naujojo Testamento įvykius, pasakojimus ir įgytas įžvalgas taikysiu gyvenime.
• Plėsiu žinias apie mylintį Dievą, Jo veikimą žmonijos istorijoje, išsiaiškinsiu Jėzaus Kristaus Įsikūnijimo, gyvenimo, mirties, Prisikėlimo įvykių svarbą.

Šia interaktyvia mokymo priemone siekiama supažindinti mokinius su Naujuoju Testamentu kaip Dievo įkvėpta Knyga ir Jėzaus Asmeniu, kuriame išsipildo Dievo pažadai, per amžius duoti žmonijai. Mokytojui vertėtų mokinius skatinti diskutuoti, kuo skiriasi Senojo ir Naujojo Testamentų įstatymų sampratos, padėti suvokti, kad tik Jėzuje Kristuje įstatymas yra įvykdomas tobulai.

Mokiniams siūloma atpažinti apaštalų gyvenimo pokyčius atsiuntus Šventąją Dvasią, patikinti, kad per asmeninį susitikimą su Prisikėlusiuoju ir jų gyvenimai gali būti perkeisti.

Siekiant atkreipti mokinių dėmesį į tai, kad Šventasis Raštas yra ir mokslinio tyrinėjimo sritis, reikėtų juos glaustai supažindinti su Naujojo Testamento tyrinėjimo studijomis.

Mokiniams siūloma apmąstyti seniausių išlikusių Naujojo ir Senojo Testamentų rankraščių, kaip Dievo Žodžio autentiškumo įrodymo, vertę.

Siūloma supažindinti mokinius su Katalikų Bažnyčios Šventojo Rašto skaitymo ir interpretavimo tradicija, kurioje per tūkstantmečius sukauptos Bažnyčios tėvų ir mokytojų, šventųjų, teologų įžvalgos. Skaitydami įkvėptą Dievo Žodį mokiniai skatinami pažvelgti į jį tiek žodine, tiek dvasinėmis prasmėmis, kad galėtų kurtis tvirtus gyvenimo pagrindus Dievo Žodžio šviesoje.

Mokytojas gali laisvai rinktis, ar medžiagą nagrinėti dalimis, ar nuosekliai supažindinti su visa mokymo priemone.

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Biblija - gyvenimo Knyga: Naujasis Testamentas
Demonstracija: Biblija – gyvenimo Knyga: Naujasis Testamentas