is desktop

Biblijos struktūra ir žanrai

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Aiškinsiuosi, kas yra Biblija, kaip ji atsirado.
• Svarstysiu Biblijos universalumo, ypatingumo priežastis.
• Apibūdinsiu judėjų ir krikščionių šventųjų knygų struktūrą.
• Mokėsiu atskirti Biblijos literatūrinius žanrus, analizuoti ir interpretuoti ištraukas.

Kaip taikyti šį mokymosi objektą vienoje ar keliose pamokose:

1. Sudominkite mokinius: parodykite pirmą kadrą ir užduokite provokuojamą klausimą, ar mokiniai nori ieškoti didžių slėpinių. Mokinių atsakymus susiekite su tema „Biblijos struktūra ir žanrai“ ir siūlykite kelionę į Biblijos šalį. Sužadinę pažinimo troškimą klauskite, kas yra Biblija, apie ką ji pasakoja. Mokinių atsakymai papildomi mokymosi objektų medžiaga. Sužadinkite mokinių patirtį ir kvieskite prisiminti, kokiose situacijose Šventojo Rašto eilutės juos stiprino ir guodė. Šiomis mintimis kvieskite pasidalyti su suolo draugu. Galite pasiūlyti atlikti kritinio mąstymo užduotį apie gyvenimo klausimų kėlimą skaitant Šv. Rašto ištrauką.

2. Norėdami pažinti Biblijos kilmės kraštą analizuokite žemėlapius, civilizacijų pėdsakus Dievo tautos istorijoje. Konteksto pažinimas padės suprasti Senojo Testamento pasakojimus. Analizuokite Dievo tautos tikėjimo kelionę aptardami svarbiausius šventos istorijos įvykius. Nepamirškite sustoti po kiekvieno ir po kelių kadrų apmąstyti ir padiskutuoti. Pateikite mokiniams klausimų, skatinančių įvairius mąstymo būdus (klausimų pavyzdžiai duoti kadruose).

3. Pateikite informaciją, kas yra Biblijos Autorius ir rašytojai. Siūlykite užduotį: pristatyti Biblijos vertimų kelią į lietuvių kalbą. Biblijos tauta buvo judėjai ir jie savo dvasinę patirtį per kelis šimtmečius surašė į ritinius. Aptarkite judėjų TaNaKo struktūros schemą. Analizuokite žydų ir graikų mąstymo ypatumus. Aiškinkitės, kas sudaro krikščionių Bibliją, ir analizuokite jos sandorą.

4. Siūlykite mokymosi medžiagą apibendrinančias užduotis: kritinio mąstymo užduotį – sukurti dialogą apie judėjų ir krikščionių šventąsias knygas arba atlikti 1–2 testus.

5. Tęskite pažinimo kelionę ir pasiūlykite pažvelgti į Bibliją kaip į biblioteką, kurioje yra įvairių žanrų knygų, ir bandykite juos atpažinti. Aptarkite Biblijos literatūros žanrus ir kartu bei individualiai mokykitės juos nustatyti (3–4 testai). Aiškinkitės, kaip galima rasti reikiamą Biblijos vietą. Pasiūlykite atlikti  kritinio ar kūrybinio mąstymo užduotis, kurios padeda analizuoti Šventojo Rašto tekstus.

6. Apmąstykite pamoką ir jos eigą, skirkite apibendrinamąsias kritinio ar kūrybinio mąstymo užduotis arba panaudokite įprastesnį vertinimo metodą, pavyzdžiui, testą Įsivertink.

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Biblijos struktūra ir žanrai
Demonstracija: Biblijos struktūra ir žanrai