is desktop

Islamas. Tradicijos ir naujovės

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Įgysiu žinias apie islamo religijos atsiradimą, šventraštį, islamo istorinę raidą, pagrindines sąvokas, kryptis.
• Geriau suprasiu islamą ir islamo išpažinėjus šiuolaikinio pasaulio kontekste, suvoksiu islamo kaip griežtos monoteistinės religjos ypatumus.

1. Sudominkite mokinius klausdami, ką jie žino ir ką dar norėtų sužinoti apie islamą. Ar teko bendrauti su musulmonais, griežto monoteizmo išpažinėjais? Kuo skiriasi musulmonų ir krikščionių Dievo samprata?

2. Pateikite daugiau informacijos kiekvieno kadro tematika, pasitelkite reikiamus istorinius šaltinius, dokumentiką, prisiminkite kelionėse lankytas vietoves ir musulmonams svarbius objektus.

3. Analizuokite ir aptarkite islamo religijos kilmę, tikėjimo tiesas, raidą, atšakas, teisingumo sampratą. Užduokite mokiniams papildomų klausimų.

4. Kartu apmąstykite temą. Aptarkite, kokių naujų žinių, supratimo ir gebėjimų mokiniai įgijo. Pasiūlykite jiems atlikti kritinio ir kūrybinio mąstymo užduotis bei įsivertinimo testą.

Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos
Tema: Islamas. Tradicijos ir naujovės
Demonstracija: Islamas. Tradicijos ir naujovės