is desktop

Bendravimo etiketas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Mokysiuos bendradarbiauti, pritaikyti žinias tarpkultūriniam bendravimui, geriau suprasti įvairių žmonių tarpusavio santykius.

Bendravimo etiketą siūloma nagrinėti taikant tarpasmeninį mokymosi bendradarbiaujant metodą – Mozaiką arba Durstinį. Mokytojui siūloma peržiūrėti mokomąjį-metodinį filmą „Durstinio“ metodas: https://www.youtube.com/watch?v=51oYOvqiGnY&list=UUF2jDJBH_h8KOPWDojiV0VA

1. Suskirstykite mokinius į „daugiakultūres komandas“ po tris narius. Kiekvienam komandos nariui paskirkite po vieną potemę, pvz., anglų, prancūzų arba japonų bendravimo būdas. Išdalykite lenteles su aiškiai surašytomis visomis potemėmis ir kadrais: anglų bendravimo būdas, temos, gestai ir žvilgsnis (3–4 kadrai), prancūzų bendravimo būdas, temos, žvilgsnis, kalbėjimo tonas (5–6 kadrai); japonų bendravimo būdas, temos, žvilgsnis, kalbėjimo tonas (7–8 kadrai).

2. Tada paprašykite už tą pačią potemę atsakingų mokinių susiburti į grupes.

3. Šioms naujai sudarytoms „bendravimo ekspertų“ grupėms pasiūlykite išanalizuoti kiekvienos tautos kultūrą, naudojantis skaitmeninio mokymosi objekto medžiaga. Iš pradžių kiekvienas grupės narys analizuoja medžiagą individualiai, paskui visi kartu ją aptaria, diskutuoja ir išrenka svarbiausius aspektus.

4. Bendravimo ekspertai grįžta į „daugiakultūres komandas“. Kiekvienas etiketo žinovas pristato tautos bendravimo būdą kitiems nariams, o šie lape pasižymi svarbiausią informaciją. Mokytojas gali prieiti prie komandų, pasiklausyti diskusijų ir priminti, kad mokiniai nepraleistų nė vieno svarbaus aspekto.

5. Tada surenkite bendrą diskusiją ir aptarkite visą mokymosi objekto temą „Bendravimo etiketas“.

6. Pasiūlykite mokiniams atlikti šios temos įsivertinimo testą. Testo rezultatus vertinkite dviem būdais: kiekvieno mokinio individualų įsivertinimo balą ir visos komandos darbą (t. y. susumuokite visus „daugiakultūrės komandos“ narių testo rezultatus). Papildomą balą skirkite tai „bendravimo ekspertų“ grupei, kuri geriausiai dirbo ir pristatė tam tikros šalies bendravimo būdą (padarė mažiausiai klaidų atsakydami į testo klausimus apie anglus, prancūzus arba japonus).

 

Titulinis
Tematika: Etiketas ir kultūra
Tema: Bendravimo etiketas
Demonstracija: Bendravimo etiketas